Skriptimiskeeled aine aruanded 2010 sügis/SigmarMuuga/Python

From ICO wiki

Sigmar Muuga Python

Kodutöö

Skript, mis vaatab /var/log/auth.log faili ja võtab sealt enim ebaõnnestunud IP aadressid, mis üritasid teha sisse logimist SSH kaudu(lävend võiks näiteks olla 10 ebaõnnestunud katset) ning saadab need kas e-mailile või lisab tulemüüri reeglitesse(IPTABLES näiteks). Jah, ma tean, et on ka paremaid viise hoste blokeerida, näiteks kasutada hosts-allow parameetrit ssh konfiguratsioonis.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: latin-1 -*-
 
import sys
import getopt
import os
import re
 
# Skript, mis loeb läbi UNIX-i auth.log faili ja koostab IPTables block reeglid IP aadressidele,
# mille pealt on autentimine ebaõnnestunud vähemalt etteantud arv kordi
 
# käivitamise näide:
# py check_ip.py --logfile=/path/to/logfile --iptablesfile=/path/to/iptablesfile
 
# Autor: Sigmar Muuga, DK31
 
def main():
  # mitme ebaõnnestumise korral me IP blokeerime
  BLOCK_LEVEL=5
 
  # kuvab kasutamise info
  def usage():
    print 'Programmi kasutamine:'
    print 'py check_ip.py --logfile=/path/to/logfile --iptablesfile=/path/to/iptablesfile'
 
  # loendab stringi esinemised etteantud failis
  def matchCountInFile(str, filename):
    log_file = open(filename, 'r')
    count = 0
    for line in log_file:
      if re.search(str, line):
        count=count+1
    return count
 
  try:
    # loeme ja kontrollime getopti abil argumendid
    opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "li:v", ["logfile=", "iptablesfile="])
    AUTH_LOG_FILE = ''
    IP_TABLES_FILE = ''
    for opt, arg in opts:
      if opt == '--logfile':
        AUTH_LOG_FILE = arg
      elif opt == '--iptablesfile':
        IP_TABLES_FILE = arg
 
    print 'AUTH_LOG_FILE=' + AUTH_LOG_FILE
    print 'IP_TABLES_FILE=' + IP_TABLES_FILE
 
    if AUTH_LOG_FILE.__len__() < 1:
      raise Exception('Invalid auth log filename')
    if IP_TABLES_FILE.__len__() < 1:
      raise Exception('Invalid iptables filename')
 
    if not os.path.isfile(AUTH_LOG_FILE):
      raise Exception('Auth log file does not exist')
 
    ip_pattern = re.compile('([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}')
 
    # valmistame logifaili lugemiseks ette
    log_file = open(AUTH_LOG_FILE, 'r')
    ip_address_array = []
    ip_tables_filehandle = None
    # itereerime yle logiridade
    for log_line in log_file:
      # read, mis on veaga
      if (re.search('error', log_line) != None or re.search('illegal', log_line) != None or re.search('not allowed', log_line) != None):
        ip_address_match = re.search(ip_pattern, log_line)
        if (ip_address_match == None):
          continue
        # leiame rea pealt IP aadressi
        ip_address = ip_address_match.group(0)
        occurences = matchCountInFile(ip_address, AUTH_LOG_FILE)
        # vajadusel blacklistime
        if occurences >= BLOCK_LEVEL and not ip_address in ip_address_array:
          ip_address_array.append(ip_address)
          print "Blacklisting " + ip_address + " with " + str(occurences) + " occurences"
          if ip_tables_filehandle == None:
            ip_tables_filehandle = open(IP_TABLES_FILE, 'w')
          ip_tables_filehandle.write("iptables -A INPUT -s " + ip_address + " -j DROP\n")
    log_file.close()
 
    if (ip_tables_filehandle != None):
      ip_tables_filehandle.close()
 
  except getopt.GetoptError, err:
    print str(err)
    usage()
    sys.exit(2)
 
# k2ivitame meetodi
if __name__ == "__main__":
  main()