Split

From ICO wiki

Autor

Karl Oskar V. Kukke

A21

07.12.2016

Sissejuhatus

Käsku split kasutatakse Unixis selleks, et teha üks suurem fail kaheks või rohkemaks väiksemaks failiks.

Split väljastab kindla suurusega faili tükid määratud nimedega PREFIX ja lisab vastavate tükkide lõppu aa, ab, ac..

Tehtud tükid on vaikimisi suurusega 1000 rida ja vaikimisi PREFIX on 'x'.

Kasutamine

Süntaks

 split [VALIK] [SISEND[PREFIX]]

Levinumad valikud

 -a N, --suffix-length=N      - Kasuta sufikseid pikkustega N. (vaikimisi 2)
 -b SUURUS, --bytes=SUURUS     - Kirjuta SUURUS baiti väljastatava faili kohta.
 -C SUURUS, --line-bytes=SUURUS   - Kirjuta kõige rohkem SUURUS baiti ridasi väljastatava faili kohta.
 -d, --numeric-suffixes       - Kasuta numbrilisi sufikseid täheliste asemel.
 -l NUMBER, --lines=NUMBER     - Kirjuta NUMBER rida väljastatava faili kohta.
 -n CHUNKI, --number=CHUNKI     - Genereerib CHUNK väljastatavad failid (lähemalt kirjeldatud allpool).
 -u, --unbuffered          - Kopeerib koheselt SISENDI väljundisse "-n r/..."modes, mis on palju aeglasem operatsiooni moodus.
 --verbose             - Väljastab verbose diagnostika enne iga väljastatud faili avamist.
 --help               - Kuvab abi sõnumi.
 --version             - Väljastab versiooni informatsiooni.
 -e, --elide-empty-files      - Keelustab null-pikkuste väljastatavate failide generatsiooni.

Täpsustused

SUURUS võib olla üks järgmistest või integer mille järgi on üks järgnevatest kordajatest:

  Sufiks     Kordaja
  
  KB       1000
  K        1024
  MB       1000 x 1000
  M        1024 x 1024

...ja nii edasi G(gigabaiti), T(terabaiti), P(petabaiti), E(exabaiti), Z(zetabaiti), Y(yotabaiti).

CHUNKid võivad olla:

  N:    tükeldab N failiks inputi suurusele tuginedes
  K/N:   väljastab ainult K'nda N'i stdout'i
  L/N:   genereerib N faili ilma, et poolitaks ridasi või salvestusi
  L/K/N:  sama mis L/N aga väljastab ainult K'nda N'i stdout'i
  R/N:   sama mis L aga kasutab round robin distributsiooni
  R/K/N:  sama mis R/N aga väljastab ainult K'nda N'i stdout'i


Näited

1. Lihtsalt split käsklus.

Eeldame, et fail nimega fail on 5000 rida pikk:

  split fail

See väljastab viis 1000 realist faili: xaa, xab, xac, xad ja xae.


2. Kindla ridade arvuga tükeldamine.

Eeldame, et fail nimega fail on 5000 rida pikk:

  split -l 2500 fail tükk

See väljastab kaks 2500 realist faili: tükkaa ja tükkab.


3. Kindla faili suurusega tükeldamine.

Eeldame, et fail nimega fail on 250KB:

  split -b 50k fail tükk

See väljastab viis 50KB faili: tükkaa, tükkab, tükkac, tükkad ja tükkae.


4. Sufiksi pikkuse muutmine.

Eeldame, et fail nimega fail on 2000 rida pikk:

  split -a 4 fail

See väljastab kaks 1000 realist faili: xaaaa ja xaaab.


5. Sufiksi muutmine numeraalseks.

Eeldame, et fail nimega fail on 2000 rida pikk:

  split -d fail

See väljastab kaks 1000 realist faili: x01 ja x02.


6. Kindla CHUNK arvu määramine.

Eeldame, et meil on fail nimega fail:

  split -n 5 fail

See väljastab viis faili: xaa, xab, xac, xad ja xae.


7. --verbose kasutamine.

Eeldame, et fail nimega fail on 2000 rida pikk:

  split --verbose fail
  
  creating file 'xaa'
  
  creating file 'xab'


Viited

http://www.computerhope.com/unix/usplit.htm

https://kb.iu.edu/d/afar

https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/split-invocation.html

http://www.thegeekstuff.com/2012/10/15-linux-split-and-join-command-examples-to-manage-large-files/?utm_source=feedburner