StockForecaster

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Meeskond

 • Meelis Sääsk (projektijuht)
 • Andrei Tomba

Lühikirjeldus

Projekti plaanis on teha C# konsoolirakendus, kus kasutaja saab valida finantsilisi parameetreid, nagu näiteks: aktsia, hind, ajavahemik, ennustuse periood ja muud erinevad kriteeriumid, millele otsitav peab vastama ning tulemuseks kuvab rakendus graafiku, võtes andmeid finantsallikatest ja lisama sellele tulevikuvaate ehk ennustuse, lähtudes mudeli matemaatilisest ülesehitusest.

Tehnoloogia

 • C# - arenduse keel
 • WPF - kasutajaliidese valmistamiseks
 • MySQL - andmete salvestamiseks andmebaasi
 • TFS - koodi haldamine

Versioonihaldus

stockforecaster.visualstudio.com/StockForecaster

Analüüs

Tegu on konsoolirakendusega, kirjutatud C# programmeerimiskeeles. Selle eesmärgiks on konsoolrakenduse käivitamisel, võimaldada kasutajal lihtsasti valida dropdown menüüst finantsilisi andmeid (valida kas aktsia, indeks, või nende paarid) mõnest etteantud finantsallikast, kohtadest nagu näiteks https://finance.yahoo.com/, või https://finance.google.com/finance, representeerida olemasolevat olukorda graafiku kujul varasemalt valitud ajavahemiku vältel, ning näidata ka ennustust, lähtudes teatud ennustuse statistilises mudelist. Selle eesmärgiks on baseerudes lihtsamatele statistikamudelitele teha kasutajale prognoos investeerimisotsuse tegemiseks.

Antud projekti realiseerimisel esialgse oletuse järgi võib tekkida probleeme data parcinguga finantsallikatest (ühelt poolt aktsia fikseeritud tehinguhinnad niinimetatud aktsiaraamatust ja teisalt ettevõtete raporteeritud kvartaliaruande tulemused). Samuti võib osutuda keeruliseks ka andmete graafiline representeerimine: graafiku mastabeerimine, eristamine olemasolevad andmed vs ennustus, jne.

Must have funktsionaalsus

 • Kasutajapoolne sisend:

Lahtrid valikuga: Finantsinstrumendi valik; Ajavahemiku valik; Huvipakkuvate aktsiate otsing koos filtreerimisega max ja min hinna järgi, milla kasutaja sisestas;

 • Visuaalne representatsioon andmetest:

Graafilisel kujul representatsioon parsitud andmetest; prognoositav osa (jätk olemasolevale graafikule)

Nice to have funktsionaalsus

 • Valik läbi mitme prognoosimise meetodi.
 • Representatsioon mitmele finantsinstrumendile korraga: mitme graafiku representatsioon.
 • Mõne finantsindikaatori lisamine (nagu näiteks libiseb keskmine või bollinger bands).
 • Papertrading võimaluse lisamine ehk kui otsitav aktsia on meeltmööda, siis ilma reaalseid riske turul võtmata, saaks seda meie virtuaalportfelli lisada (ja peale igakordset rakenduse avamist on see jätkuvalt näha).
 • Finantsandmete saamiseks võiks olla pakutud mitu alternatiivi finantsallikatest.
 • Kasutajappolses sisendis võimalik ka manulaalne teksti input, mitte vaid olemasolev dropdown.