Suunamudijate mõju noortele

From ICO wiki

Sissejuhatus

Influencer[1]

Suunamudija on eestikeelne vaste sõnale influencer, mis valiti võõrkeelendi influentser asemel tähistama sotsiaalmeedia mõjuisikut.[2]

Tänu tehnoloogia arengule on suunamudimine maailmas laialt levinud. Kui blogi sai alguse personaalsetest päevikutest ning varasemalt tuli blogijatel kirjutada HTML-koodi või siis lausa luua oma sait, siis nüüdseks on laialt levinud kasutajasõbralikud ja lihtsad blogipidamise platvormid. [3]. Näiteks on viie parima blogimise platvormina toodud välja Blogger, Tumblr, WordPress, SquareSpace, Posterous [4]. Lisaks blogimisele on kerkinud esile teised vormid, näiteks videopostitused, podcastid, sotsiaalmeedia postitused. Läbi nende kanalite on inimesed on selle kaudu saanud “hääle”, mida varasemalt neil ei olnud. [5]

Sotsiaalmeedia kanalid on meie igapäeva osa ning neid kasutatakse noorte poolt väga aktiivselt. Teisalt kasvab ka suunamudijate arv ning läbi sotsiaalmeedia kanalite ollakse oma jälgijatele järjest kättesaadavamad, seeläbi kasvab ka suunamudijate postituste levimus ja kerkib esile küsimus, milline on nende mõju just noortele?

Rühmatöö raames püüdsimegi leida sellele küsimusele vastuse. Rühmatöö koosneb viiest osast. Esmalt vaatleme, kes on suunamudijad. Seejärel selgitame lahti, miks suunamudijaid jälgitakse. Töö kolmandas osas keskendume suunamudijate mõju väljaselgitamisele noortele. Neljandas osas kõneleme ka suunamudijate eetilistest küsimustest ning töö viimases osas arutleme suunamudijate seostest reklaami ja seadustega.

Kes on suunamudijad?

Suunamudijaid on erinevaid ning neid saab jaotada mitmetel alustel. Käesolevas töös on jaotatud suunamudijad sisuloome tüübi järgi[6]:


Blogijad

Ajaveeb ehk veebipäevik ehk blogi (inglise keeles weblog, lühendatult blog) on veebileht, mis sisaldab (tavaliselt ühe) autori päevikulaadseid perioodiliselt lisatavaid postitusi ehk sissekandeid. Inimesed, kes blogi peavad, nimetatakse blogijateks.[7] Blogijaid on seinast seina, kuid väga paljud blogijad on saanud väga populaarseks ning nende lugejaskond küündib suurte inimhulkadeni. Seda on aga osavalt ära kasutama hakatud erinevad ettevõtted, kes näevad selles ühte reklaamikanalit. Seetõttu blogijad, kes omavad palju jälgijaid, saavad tihti teenuste ja/või toodete reklaami eest raha. Eriti kui blogija on mõjuliider ehk influencer.

Võib tuua lugematul hulgal põhjendusi, miks organisatsioonid ja indiviidid võiks tahta blogisid pidada. Traditsiooniliselt oli blogi tõesti eelkõige peetud selleks, et kirjutada enda kogemustest, mõtetest, ideedest jne. Kuid nüüdseks on blogimine väga palju muutunud ja sellest on saanud uue meedia tööriist, mille kaudu jagatakse ülevaateid, õppetunde, mõtteid nii isiklike kui ka poliitiliste hoiakute kohta. Tänapäeva blogid on osutunud tõhusateks vahenditeks, mille kaudu levitada ideid, kaasata teisi aruteludesse ning ühtlasi julgustada inimesi võtma kasutusele konkreetseid meetmeid.[8]

Kokkuvõtlikult blogidel on erinevad eesmärgid ning neid jagatakse neljaks erinevaks tüübiks:

 • Veebipäevik. Need ajaveebid kirjutavad isiklikest sündmustest. Sagedamini peetakse selliseid päevikuid endale ja sõpradele.
 • Professionaalne ajaveeb. Neid ajaveebe peavad inimesed, kes tegelevad mõne tegevusega professionaalselt.
 • Brändiblogi. Ajaveeb, mida kasutatakse konkreetse inimese või kogu ettevõtte kaubamärgi reklaamimiseks.
 • Uudiste ajaveeb. Blogi, mida haldavad mitmed autorid, kes valivad teema ja kirjutavad selle teema kohta uudiseid. Tavaliselt postitatakse ajaveebi mitu sissekannet päevas.


Youtuberid ehk juutuuberid

Blogid ja ajaveebid ei ole ainsaks levinud suunamudimise viisiks. Väga populaarseks on saanud ka youtuberid, kes laevad regulaarselt veebikeskkonda YouTube üles videoid. Nad kasutavad YouTube kanalit ning juutuuberitel ei ole üldiselt enda eraldi saiti.[9]

Juutuuber on videomeedia looja, kes enda jälgijatele pakub enamasti positiivseid ja naljakaid videosid. Juutuuberid saavad ka oma tegevuse eest tasu. Keerulisemaks on läinud Google või YouTube haldaja kaudu tasu saamine, kuid seda on korvanud koostöö brändidega ning muud koostööprojektid. Iga juutuuberi kanal on erinev ning see kujuneb peamiselt juutuuberi isikupärast.[10]

Üldine tendents on, et paljud noored soovivad juutuuberiteks hakata. Kuid miks? Juutuuberi rolli juures hinnatakse kõige enam seda, et võimalus on rakendada loovust, see võimaldab ennast väljendada, annab kuulsuse ning lisaks on ka tasuv ettevõtmine.[11]


Podcast ehk taskuhääling

Podcastingut peetakse üsna uueks veebisisu vormiks, kuid mille populaarsus üha kasvab. Populaarsuse kasvule on kaasa aidanud tehnoloogia areng, kuna nüüdsete podcastide kuulamine on väga lihtsaks tehtud. Podcastid jõuavad läbi äpi kasutaja seadmetesse ja uut episoodi võib kuulata millal iganes. Podcasti võibki sisuliselt defineerida kui ette salvestatud raadiosaadet. Podcasti tegemiseks on vaja vaid mikrofoni ja võimalust heli salvestada. Sarnaselt eelnevatele sisuloome vormidele on ka podcaste paljuder erinevates valdkondades ning erinevad ka ülesehituselt.[12]


Sotsiaalmeediapostitused

Sotsiaalmeediapostitused on toetavaks vahendiks kõigele eelnevalt kirjeldatule. See on justkui lisavõimalus oma sõnumeid edastada, mistõttu jagavad suunamudijad oma sotsiaalmeedia kanalites oma blogipostitusi ja videoid. Sotsiaalmeediat kasutatakse enda tuntuse kasvatamiseks.[13]


Kokkuvõtlikult suunamudijatest

86% suunamudijatest blogivad ning enamik neist teenivad sellega ka tulu. Peamiselt teenitakse tulu bänner reklaamiga, seejärel tekstreklaamiga ning top 3 mahub ka partner programmid.[14]

Tänapäeval suunamudijatega koostöö on oluline kuna traditsiooniline reklaam on midagi, mida inimesed enam nii palju ei usalda. On tehtud uuring, et 92% tarbijatest usaldavad rohkem perekonna, sõprade ja iidolite soovitusi.

Mõjuliidrid reklaamivad teenuseid /tooteid ning saavad selle eest tulu või tasuta asju, reise või muid teenuseid. Reklaami on vaja teha palju, kuid sellel on ka oma ohud. Tihtipeale suunamudijad postitavad oma postitustes ka seda, mida ise ei ole proovinud ja ei mõtle sellele kas teenus/kaup on sobilik kõikidele või on neile näiteks vanusepiirangud, kaasnevad terviseohud jne.[15]

Miks suunamudijaid jälgitakse?

Person holding phone

Peame tunnistama, et maailm ja selle peegelduste vormingud on muutunud ning tasub mõista, mis paneb nii paljusid noori videote ja ajaveebide vaatamisele tundideks tõmbama. Populaarsete suunamudijate jälgijaid on miljonites, mis toob neile head sissetulekut. Seega, miks suunamudijad panevad oma elu ekraanile ja müüki on lihtne aru saada. Kuid miks lähevad miljonid lapsed ja noorukid suunamudijate pärast hulluks? Blogide lugemiseks, videote vaatamiseks on mitmeid põhjuseid.


Videoblogid

Populaarsed videoblogid, mis koguvad miljoneid vaatamisi, stimuleerivad sageli primitiivseid emotsioone, andes sellega noortele kohese emotsionaalse laengu. Noored juutuuberid räägivad hästi mõistvas keeles noorukit puudutavatel teemadel. Humoorikad süžeed, kiire tempo, spetsiaalselt sisseehitatud fraasid, mis muutuvad kiiresti kohalikuks meemiks, Internetis surfamiseks, sõnade salvestamiseks kleebiste abil, üritades teeselda, et täidate maksimaalse teabe ajaühikusse. Aju tunneb end koormatud ja kaasatud, kuid ... ei tööta. Ja see on mis tahes aju unistus: ärge tehke midagi ja nautige.


Blogid

Blogi peetakse ka mugavaks vahendiks teabe otsimiseks. Blogid ajakohastatakse regulaarselt ja otsingumootorid indekseerivad need kiiresti. See muudabki blogi mugavaks teabeallikaks, kuna värskeim teave on vaid hiireklõpsu kaugusel. Blogid on mittetraditsiooniliseks meedia vormiks, blogimist võib nimetada isegi kodanike meediaks. Kui lugejal on traditsioonilisi teabeallikaid põhjus umbusaldada, siis täidavad neid lünki tihti blogipostitused. Blogijad on tihti ju keegi meie endi seast, kes päriselt teab kuidas asjad on, mitte palgatud ajakirjanik, kes pole artikli kirjutanud teema valdkonnas isegi päevagi töötanud.Blogid võivad anda lugejatele ka kuuluvustunnet. Kui blogija on fokuseerinud mõnele konkreetsele teemale, näiteks mõnele spordialale, spordimeeskonnale. Siis võib tema lugejaskond kujuneda mitte ainult postituste sisu järgi vaid ka võimaluse kaudu saada blogi ümbritsetud lugejaskonna liikmeks. Arvamuse otsimine võib olla samuti üheks põhjuseks, miks blogisid loetakse. Blogijad jagavad avatumalt ja vabamalt oma arvamusi kui teeb seda klassikaline meedia. Seega on üks osa blogide jälgijaid just selle otsingul, mida ja miks blogijad arvavad ja usuvad. Blogi õhkkond võib samuti mõjutada selle postituste loetavust. Kui blogija loob külalislahke ning positiivse vaatajaskonna jaoks õhkkonna, siis võib see lugejaid motiveerida jääma neid blogisid lugema. Osad inimesed lihtsalt meeldib blogisid lugeda, sest see on nende jaoks nauditav. Konkreetne päring millegi teada saamiseks võib olla samuti põhjus, miks blogisid loetakse.Uuringud kinnitavad, et üheks uuringuks/päringuks, mida blogides tehakse, on ostu otsusteks informatsiooni saamine. Eriti on täheldatud seda nooremate inimeste seas ning neile on blogid otsuste tegemistel peamiseks sisendiks. Olgu siis endale ostetavad tarbeesemed, teenused või lähedastele või sõpradele kingitused, nende kõigi otsuste tegemisel toetutakse blogidele. Blogisid võidakse kasutada valikute kitsendamiseks, mõne toote/teenuse lähemaks uurimiseks või kinnitamaks oma valikut.[16], [17] Teisalt võib päringute tegemise põhjuseks olla see, et lugeja vajab abi. Lugeja on huvitatud kuidas blogija mingit teatud situatsiooni või probleemi lahendas ja seeläbi otsib blogipostitusest nõu, kuidas edasi toimetada. Blogijad tihti kirjutavad oma reaalsest kogemusest ning teistes kanalites taolisi kogemuse kirjeldusi enamasti ei peegeldata.[18] Eriti võib see kõnetada noori, kelle jaoks on kellegi eeskuju või heakskiit ostetavale tootele oluline.

Mõju noortele

Kui vaadelda, kuidas tänapäeval noored infot koguvad, siis kindlasti on suunamudijad ja nende poolt erinevas vormis loodud sisu noorte jaoks üks oluline viis, kust infot saada. Blogisid on peetud lausa nüüdisaja peamiseks arutelu- ja väljenduse vormiks.[19] Suunamudijaid võidakse pidada isegi kõige usaldusväärsemaks allikaks, kust infot otsitakse. Neid usaldatakse, kuna nad katsetavad ise läbi erinevaid tooteid ja/või teenuseid, jagavad oma kogemust nende katsetamisel ja soovitusi milliseid tooteid ja/või teenuseid kasutada nende enda kogemusest. Jälgijate usaldust aitavad luua suunamudijate igapäevaste toimingute jagamine igapäevases keskkonnas (nt fotod/videod, mida süüakse, puhkuse fotod ja -videod jne).[20] Seega lasub suunamudijatel suur vastutus, kuna tihti nende jälgijaskond järgib nende soovitusi. Kuna suunamudijad kajastavad tihtipeale oma igapäevaelu, siis mõjutab see noorte elu, mitte kitsalt ühe valdkonnas (nt riietumine, mood) vaid nende otsuseid laiemalt, milliseid kosmeetikavahendeid kasutada, kuhu reisile minna, kus veeta valentinipäev, kuni nende hoiakute ja käitumis mallideni igapäevaelus. Kokkuvõtlikult nad mõjutavad oluliselt noorte käitumist ja arusaamu.

Kui vaadelda, milline see mõju on ja milliseid rolle võivad suunamudijad noorte elus kanda, siis siin saab suures plaanis teha allolevad jaotused:

 • Eeskuju

Suunamudijad võivad olla noortele eeskujuks. Paljud blogijad on pühendanud blogid ja videod oma tervisliku eluviisi edaspipeegeldamisele või jagavad enda teekondi tervisliku eluviisini jõudmisel. Paljud noored, kel on rahulolematus enda elu, enda välimuse jm, leiavad inspiratsiooni blogijatest, kellest saab eeskuju noortele. Nii Eestis kui mujal maailmas on tohutult blogijaid, kes on alustanud blogimist enda murest või vajadusest ja nüüd soovivad blogi pidades selles ka teisi aidata. Samas on ka selliseid eeskujusid, kellelt saadav sisuline kasu on madal ning eelkõige jälgitakse neid seeläbi, et olla kursis uuemate moevooludega ja siis püütakse iga samm ka nendega kaasas püsida.

 • Arvamusliider

On teada, et tänapäeval ei langetata ostuotsuseid kaupluses tooteinfoga tutvudes või klienditeenidajalt täpsema info saamisel, vaid teavet püütakse leida erinevatest avalikest allikatest. Seega ühe isiku arvamus võib mõjutada teise isiku arvamusi. Eriti noored, kel ei pruugi olla kujunenud välja enda eeliseid, kogemusi, praktikaid, siis neil võib olla suurem soov leida kinnitust teiste kogemustest, arvamustest, hinnangutest. Suunamudija arvamus mingi konkreetse toote, teenuse, brändi vms osas võib otseselt mõjutada noorte käitumist ja ostuotsuseid. Seega suunamudija, kes esineb kui ekspert mingisuguses valdkonnas ning tema hinnanguid võetakse arvesse ja neid peetakse ühtlasi usaldusväärseteks, on noorte jaoks arvamusliidri rollis. Suunamudija on arvamusliider digitaalses keskkonnas. Blogija ei pruugi olla noore jaoks arvamusliidri rollis püsivalt, vaid nad võivad esineda arvamusliidrina teatud situatsioonides. Näiteks sel juhul kui blogija kasutab mingisugust toodet ja teenust ning hiljem annab hinnangu sellele või annab soovitusi nende kasutamisel.[21] Siinkohal tuleb teadvustada, et arvamusliidri mõju võib olla nii positiivne kui negatiivne. Kui jälgida suunamudijaid ja nende, siis tegelikult on keeruline mõista, kas mõni ettevõte on palunud oma tooteid proovida ja nõuandeid nende kasutamisel anda või on see blogija enda huvi.

 • Turundaja

Suunamudijad on üks turunduskommunikatsiooni võimalus, et edastada vajalikule sihtrühmale teavet toote kohta, tugevdada brändi kuvandit, hinnata rahulolu või juhatada tarbijate ostuotsuseid õiges suunas. Ettevõtjad on ka seda usinasti kasutamas. Blogid ja videopostitused on ideaalne vahend aidata tutvustada mõnda uut turule tulevat toodet või siis juba olemasolevat toodet uutele sihtrühmadele.[22] Lisaks reklaamartiklite kirjutamisele ning reklaamvideotele või -mängudele on blogijad oma blogilehtedele hakanud ülesriputama ka reklaame, millega teenitakse oma korda tulu.

Suunamudijate eetilisus

Ethics[23]

Suundamudijatel on suur mõju noorte käitumisele ja nende arusaama kujundamisele [24], mistõttu peaks nad veelgi enam mõtlema hoolikalt läbi oma blogipostituste, videote, podcastide ning postituste riskid ja eetilised küsimused. Interneti avarustest leiab erinevate valdkondlike suunamudijate eetikasuuniseid ja -põhimõtteid, mis näitab, et seda teemat peetakse väga oluliseks.

Kõik sisuloojad - logijad, juutuuberid, podcasterid - on laiem osa avalikust teadmuse loomisest ning arutelust. See roll toob endaga kaasa kohustuse olla õiglane, aus ja lugupidav nii oma jälgijate kui ka faktide osas [25].

Tõdetakse, et suunamudijad peaks järgima mitmeid eetilisi põhimõtteid ja need, kes soovivad, et neid tõsiselt võetaks, neid tegelikult ka järgivad. Suunamudijad, kes soovivad, et neid tõsiselt võetakse, mõistavad, et lugejate, kuulajate usaldus on neile oluline ning ebatäpse teabe esitamine vähendab nende usaldusväärsust. [26] Seda eriti nüüdse internetiajastu valguses, mil info saab hetkega kättesaadavaks väga paljudele sihtrühmadele.

Üheks põhimõtteks, millest suunamudijad peaks oma postitustes (blogid, videod, podcastid) lähtuma, on sisu eest vastutamine. Julgema tunnistada vigu ning need oma postitustes vajadusel likvideerima. Ühtlasi kandma ka oma tegude tagajärgi. Näiteks, kui suunamudija on saanud kingituseks mõne toote, mida katsetada ja seejärel soovib sellest kogemusest postituse teha, siis peaks ta selle ka oma postituse lugejatele avalikustama, et ta sai selle tootjalt kingitusena. Samati peaks avaldama info, kui ta on saanud toote või teenuse reklaamimise eest tasu. Suunamudijad peaks olema ka ausad ning õiglased kogudes ning tõlgedades teavet. Loomulikult on keelatud plagieerimine ning teabe, mida nad teavad, et on ebatäpne, avalikustamine. Ühtlasi peaks suunamudijad oma allikaid ja subjekte kohtlema austusega ning näitama eeskuju oma postitustega.[27] [28]

Suunamudijad, reklaam ja seadused

Reasons for Using Social Networks by Generation [29]

Prantsuse sotsioloogi Pierre Bourdieu kapitaliteooriale tuginedes ei ole kapital ainult majanduslik mõiste. Ta kasutas kapitali ka kirjeldamaks olemasolevaid ressursse, millega sotsiaalsfääris võistelda. Tema teooria järgi eksisteerib kolm kapitali liiki: kultuuriline, majanduslik ja sotsiaalne. (Bourdieu (1986)) Hiljem lisandus tema teooriasse ka sümboolne kapital. [30]

Blogijate kapitali võib tõlgendada mitmeti. Kultuurilise kapitalina saab võtta ülikoolis õpitud teadmisi, mida meediumi teel jälgijatega jagatakse, õpitud keeli, loetud raamatuid ja muid omandatud oskusi. Erinevad kapitali liigid toetavad üksteist edu saavutamisel. Kultuurilise ja majandusliku kapitali toel on võimalik kiiresti tõsta sotsiaalset kapitali. Sotsiaalse kapitali kvantitatiivseks indikaatoriks on jälgijate ja külastajate arv, kvalitatiivseks indikatsiooniks kommentaaride sisu. Sotsiaalne kapital omakorda toetab majanduslikku kapitali uute koostööde, kutsete ja pakkumistena ning tõstab blogija positsiooni ja mõjuvõimu arvamusliidrina oma valdkonnas. Efekt võib olla ka vastupidine, kui kingituse, reiside ja soodustuste tulemusena võõrandub blogija oma esialgsest publikust.[31]

13-17 aastastest noortest kasutab 51% Facebooki, 72% Instagrami, 32% Twitterit, 69% Snapchati ja 85% YouTube’i.[32] Kõik need sotsiaalmeediakanalid on jälgijate põhised platvormid ja uuringute järgi on generatsioon Z kõige altim kuulsusi nendel platvormidel ka jälgima. Noored käivad sotsiaalmeedias otsimas inspiratsiooni ja ostusoovitusi ning neid on sotsiaalmeedias ka kõige lihtsam mõjutada.[33]

Reklaam

Turundajatele on sotsiaalmeedia ja blogid meediaplaneerimisel uus kanal, kuhu reklaami suunata ja seda on hakatud aina edukamalt ära kasutama. Suunamudijate ülemaailmne turundusturg oli 2019. aastal väärt 8 miljardit dollarit ja 2022. aastaks prognoositakse kasvu 15. miljardi dollarini. Kampaaniate suuna järgi jaotatakse suunamudijaid jälgijaskonna suuruse ja niši alusel, et tabada soovitud turg või sihtgrupp.[34] Suunamudijate suur roll ja aina kasvav käive meedia- ja reklaamimaastikul on jäänud silma ka Turundajate Liit MTÜle, mis korraldab konkurssi Kuldmuna ja kus aastal 2019 anti välja ka esimesed auhinnad kategoorias “Suhtekorraldus / Influencer marketing (mõjutusturundus)”.[35]

Seadused

Eestis on brändide ja blogijate ühendamiseks asutatud ettevõte Greatly ja 2017. aastal ettevõte Promoty, millega on liitunud kodulehe andmetel üle 16 tuhande sisulooja ja tuhande turundaja. Platvorm võimaldab saata koostööpakkumisi ja kandideerida erinevate brändide kampaaniatesse.[36] Kahjuks ei mõista paljud blogijad, et tehes koostööd brändiga kehtivad neile samad reeglid, mis teistele samal alal konkureerivatele reklaamikanalitele ja teistele ettevõtetele. Tarbijakaitseamet on teinud korduvalt ettekirjutusi, et reklaampostitused peavad olema eristatud muudest postitustest ja üritavad infot levitada ka läbi reklaami vahendajate.[37]

Tarbijakaitseameti nõudmised põhinevad Reklaamiseadusel, kus sätestatakse reklaami mõiste, reklaamile kehtestatud üldnõuded, keelud ja piirangud ning järelevalve ja vastutus. Reklaami definitsiooni alusel liigitub igasugune teave, mis on edastatud müügi suurendamise eesmärgil reklaami alla ja peab olema seega ka vastavalt tähistatud.[38] 2019. aasta lõpu pressiteadetes andis Tarbijakaitseamet teada, et 2020. aasta esimeses pooles antakse sotsiaalmeedia staaridele välja juhend, mis annab ülevaate, kuidas sotsiaalmeedias tooteid ja teenuseid reklaamida võib. Juhend ei kehtesta ega tekita juurde uusi seadusi vaid viib blogijad kurssi juba olemasolevate seadustega, mis ka neile rakenduvad. Reeglid ei kehti ainult postituste õige tähistamise kohta vaid hõlmavad endas ka alkoholi- ja tubakareklaami, mida tohivad oma kontodel teha ainult alkoholikäitlejad, mida mõjuisikud ei ole.[39]

Blogijate esimeseks materiaalseks vahetuskaubaks oma töö eest on tihtipeale ettevõtete poolt antavad kingitused või muud mitte otsesed rahalised väärtused. 2014. aastal avalikustatud artiklis ütleb Eesti Maksu- ja Tolliamet, et neil pole plaanis blogijatele saadetavaid kingitusi maksustama hakata, sest neile kehtivad samad reeglid, mis teistele kodanikele. Tehtud töö eest saadud vahetuskaup ei ole enam kingitus vaid ettevõtlus ja kui blogijal puudub enda ettevõte või pole ennast FIE-ks registreerinud saab ta tulu deklareerida oma eraisiku tuludeklaratsioonis muu tuluna.[40]

Probleemid

Maksu- ja Tolliamet kasutab antud juhul sama strateegiat, mis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kus blogijate ja sotsiaalmeedia mõjuisikute jaoks uusi seadusi ei looda vaid suunatakse neid järgima olemasolevat seadusandlust. Arvestades seda, et 2017. aastal tehtud uuringus soovivad 34% lastest karjääri YouTuberina ja 18% blogija või vlogijana, siis nähakse seda lõbusa ja loomingulise tööga, millega kaasneb kuulsus ja vabadus eneseväljenduseks.[41] Vähesed näevad, et tegelikult kaasneb sellega ka palju vastutust järgida seadusi ja et tõelise edu saavutavad vähesed. Reeglite rikkumisele võib järgneda ka äng, kui pärast postituse avaldamist ja töö tegemist palub reguleeriv organisatsioon postituse eemaldada ja töölt planeeritud tulud jäävad saamata.[42]

Eestis kaasnevad mõjuliidrite koostööpostituste läbiviimisega üldiselt nelja tüüpi probleemid: toote probleemid, tasustamise probleemid, koostööde märgistamise probleemid ja mõjuliidriks olemise praktikatega seotud probleemid. Mõjuliidrite enda auditooriumis on omakorda suunamudijaid, kes võtavad neilt üle kasutatud praktikaid ja malle, kuidas oma postitusi tähistada ja koostööde korral käituda. Eestis ei kasutata sotsiaalmeediakanalites tihti teemaviidet #reklaam vaid #koostöö, mis võib samuti jälgijaid eksitada ja jätta mulje, et tegemist pole tasustatud postitusega. Välismaal on teemaviide #ad ühesemalt mõistetav. Eestis on vastutus nii tellijal kui ka teenuse pakkujal kontrollida, et postitused oleks õigesti tähistatud. Vahendusportaal Promoty nõuab teemaviite #ad lisamist kõikidele läbi nende tekkinud koostöödele, aga see ei pruugi sobida eestikeelsesse meediaruumi, kus kõik jälgijad ei pruugi inglise keelt osata. Väiksemad mõjuliidrid ei ole kursis ka seadustega, mis puudutab alkoholi, ravimeid, finantsteenust ja hasartmänge ning kui tellija ei suuna lisama õiget viidet postitusele, võivad mõned koostööd jääda seadusega vastuollu ja märkamata.[43]

Mõjuisikud teavad väga täpselt, kes on nende jälgijad, kellele nad sisu loovad ja selle tõttu peaks neil olema ka suurem eetiline vastutus, kui nende sihtgrupp on kergemini mõjutatav. 2018. aasta lõpus tekkis skandaal kahe suure auditooriumiga YouTuberi ümber, kellel oli tol hetkel kokku üle 28 miljoni jälgija. Üks neist tunnistas, et suurem osa tema auditooriumist on vahemikus 8 kuni 16 eluaastat. Mõlemad tegid koostööd ettevõttega, kus oli võimalik osta endale Interneti teel salalaegas, mille seest võis leida auhinna. Täpsemal vaatlusel meenutas süsteem paljudele hasartmängu või pettust. Koostööst teenisid mõlemad suunamudijad palju raha, aga väga paljud inimesed mõistsid antud tegevuse hukka.[44] Sarnaseid näiteid on väga palju, kus majanduslikud pakkumised on mõjuisikutele suurema kaaluga kui noorte fännide heaolu.

Pandeemia mõju suunamudijatele

Pandeemia on muutnud ettevõtete suhtumist turundusse ja reklaami ning see mõjutab tugevalt ka suunamudijaid. Firmad üritavad kulusid kärpida, et omaenda töötajatele palka maksta ja ettevõtteid töös hoida. Arvestades, et varem maksti üle miljoni jälgijaga mõjuisikule ühe postituse eest 10 000 $ ja pooled turundajad panustasid üle 20% eelarvest sotsiaalmeediasse, siis on kukkumine suur. Keskastme mõjuisikutest paljud on kaotanud peaaegu kogu oma sissetuleku ja on pidanud muutma ka enda pakutavat sisu. Fännid ei taha näha oma iidolit väljas lõbutsemas, kui nad ise peavad istuma oma kodus lõksus. Oma pandeemia-eelsetele harjumustele truuks jäänud sisuloojad on kaotanud jälgijaid ja saanud ka ähvardusi. [45] Eriline vihalaine tabas jõukamaid kuulsusi, kes kasutasid postituste pealkirjadeks sõnumeid, kuidas me oleme kõik selles olukorras koos, aga jälgijad olid üsna veendunud, et suurtes basseinidega villades on lihtsam karjuvaid lapsi vältida ja endale ruumi leida, kui väikeses korteris. [46]

Pandeemia ja liikumiskeelud pole palju muutnud mikro-suunamudijate tööd, kes olid harjunud koduses stuudios sisuloomega tegelema ja mõjuvad praegusel ajal publikule siiralt ja koduselt. Jälgijad on suunanud oma pilgu uut tüüpi sisuloojatele nagu meedikud, kullerid ja teised eesliinitöötajad. Paljud suunamudijad löövad kaasa sotsiaalsetes- ja heategevuskampaaniates ning kutsuvad oma fänne üles aitama teisi kriisi ajal. [47]

Kokkuvõte

Jõudsime oma rühmatöö koostamisel selle tõdemuseni, et suunamudijad mõjutavad noorte käitumist, suhtumist ja otsuseid väga palju. Tegelikult need mõjutavad väga paljude inimeste käitumist ning mitte ainult noored ei ole seeläbi mõjutatavad. Blogimine, podcastid, videod ja sotsiaalmeedia kontod on mõjukad vahendid tänapäeva internetimaastikul, kuna võimaldavad infot levitada meeletu kiirusega väga suurte inimrühmadeni. Seega on suunamudijate eetilisus ja õiged hoiakud ülitähtsad. Erinevad osapooled on mõistnud blogide ja videopostituste mõjukust ja info levitamise võimalust ning seda kasutatakse ka usinasti ära. Ettevõtted proovivad suunamudijate kaudu oma tooteid ja teenuseid tutvustada ning läbimüüki suurendada mõjutades klienti lähemalt ja isiklikumalt. Mõjuisikutel lasub suur vastutus nii noorte kui ka teiste inimeste otsuste ja väärtushinnangute kujundamisel. Suunamudijatel soovitame olla oma postitustes ausad, tugineda faktidele ja õiglasele teabele ning vastutada enda tegevuste eest. Suur hulk mõjuisikuid kaotab oma publiku läbi kasvu ja esialgsest karakterist kaugenedes, teised jällegi ei oska oma fännidega koos kasvada ja nii kaotatakse huvi nende töö ja tegemiste vastu. Tõdeme, et osade noorte jaoks võivad suunamudijad olla heaks eeskujuks ja juhatada nad õigetele radadele ning samas jagub ka vastupidiseid näiteid. Suunamudija amet on väga atraktiivne noortele, kes ei oska veel seadustes orienteeruda ja kindlasti teevad oma tegevuse alguses vigu, millega tuleb leppida, neist õppida ja järgmine kord paremini teha, et mitte oma publikule halba eeskuju näidata.

Allikad

 1. https://www.freepik.com/free-vector/modern-hand-drawn-influencer-concept_3433722.htm#page=1&query=influencer&position=32 (07.05.2020)
 2. Sõnasäuts. Suunamudija”. 20.03.2019 https://kultuur.err.ee/921753/sonasauts-suunamudija
 3. Cenite M., Detenber B. H., Koh A. W.K., Lim A L.H., and Soon N. E. Doing the right thing online: a survey of bloggers' ethical beliefs and practices.New Media Society 2009; 11; 575. https://vanarellilaw.com/wp-content/uploads/2009/07/doing-the-right-thing-online-a-survey-of-blogges-beliefs-and-practices.pdf
 4. Five Best Blogging Platforms. LifeHacker.com, 29.03.2020. https://lifehacker.com/five-best-blogging-platforms-5568092
 5. Wortham J. "After 10 Years of Blogs, the Future's Brighter Than Ever". Wired. December 17, 2007. Retrieved June 5, 2008. https://www.wired.com/2007/12/after-10-years-of-blogs-the-futures-brighter-than-ever/
 6. What is an Influencer? 29.02.2020 (https://influencermarketinghub.com/what-is-an-influencer)
 7. Ajaveeb. (https://et.wikipedia.org/wiki/Ajaveeb)
 8. Blogging for Social Change & Impact. 16.10.2019 (https://pcdn.global/uncategorized/blogging-for-social-change-impact/)
 9. What is an Influencer? 29.02.2020 (https://influencermarketinghub.com/what-is-an-influencer)
 10. Persoonibrändi Agentuur. “Juutuuberid, kes nad on?” 30.04.2018. http://persoonibrand.ee/kes-on-juutuber/
 11. VLOG'S A JOB Children turn backs on traditional careers in favour of internet fame, study finds. 31.05.2017 (https://www.thesun.co.uk/news/3617062/children-turn-backs-on-traditional-careers-in-favour-of-internet-fame-study-finds/)
 12. Puust ja punaseks: mis on podcastid ja kuidas neid kuulata? 18.03.2018(https://digi.geenius.ee/rubriik/hea-nipp/puust-ja-punaseks-mis-on-podcastid-ja-kuidas-neid-kuulata/)
 13. What is an Influencer? 29.02.2020(https://influencermarketinghub.com/what-is-an-influencer)
 14. 10 Insights on Social Media and Blogging Influence: New Research. 11.03.2013 (https://www.jeffbullas.com/10-insights-on-social-media-and-blogging-influence-new-research/)
 15. Kuidas teha efektiivset influencer turundust? 07.06.2018 (https://mi.ee/100ideed/kuidas-teha-efektiivset-influencer-turundust)
 16. The Nine Reasons People Read Blogs. 23.10.2015 (https://www.doz.com/marketing-resources/blogs-nine-reasons-people-read
 17. The Influence of Blogs on Purchase Decisions. 27.11.2014 (https://www.corporate-eye.com/main/the-influence-of-blogs-on-purchase-decisions/)
 18. Why do people read blogs? 02.02.2019 (https://www.newmediaandmarketing.com/blogging-reading-blogs/)
 19. Davis W. L., Figgins B., Hedengren D., Klein B. D. Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs (along with Party and Policy Views). 2011 May. Econ Journal Watch; Volume 8, Number 2, 126-146 https://econjwatch.org/File+download/487/DavisMay2011.pdf?mimetype=pdf
 20. Ghanem S. How Fashion Bloggers Influence the Youngest Generations. 2017 October. https://incredibleplanet.net/fashion-bloggers-influence-youngest-generations/
 21. 4. Baranova M. “BLOGIJATE KUI ARVAMUSLIIDRITE MÕJU TARBIJA OSTUOTSUSTUSPROTSESSILE ILUBLOGIJATE NÄITEL. Magistritöö.2017. https://mi.ee/sites/default/files/blogid/madina_baranova.pdf
 22. Baranova M. “BLOGIJATE KUI ARVAMUSLIIDRITE MÕJU TARBIJA OSTUOTSUSTUSPROTSESSILE ILUBLOGIJATE NÄITEL. Magistritöö.2017. https://mi.ee/sites/default/files/blogid/madina_baranova.pdf
 23. https://www.freepik.com/free-photo/wooden-cubes-with-ethics-title_3648617.htm#page=1&query=ethics&position=3 (07.05.2020)
 24. Balabanis G., Chatzopoulou, E. Under the influence of a blogger: The role of information‐seeking goals and issue involvement. 2019 January. Psychology and Marketing. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mar.21182
 25. Hoo Q. C. Do Bloggers Need a Code of Ethics? 2010 September. Universiti Sains Malaysia. https://mor10.com/code-of-ethics-for-bloggers-social-media-and-content-creators/
 26. Code of Ethics for Bloggers, Social Media and Content Creators (https://mor10.com/code-of-ethics-for-bloggers-social-media-and-content-creators/)
 27. Do Bloggers Need a Code of Ethics? September 2010 (https://www.researchgate.net/publication/259529086_Do_Bloggers_Need_a_Code_of_Ethics)
 28. Code of Ethics for Bloggers, Social Media and Content Creators (https://mor10.com/code-of-ethics-for-bloggers-social-media-and-content-creators/)
 29. Why Do Different Generations Use Social Media? 21.10.2019 https://www.marketingcharts.com/digital/social-media-110652
 30. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Eds.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241-258). New York, NY: Greenwood Press.
 31. Pedroni, M. (2015) “Stumbling on the Heels of My Blog”: Career, Forms of Capital, and Strategies in the (Sub)Field of Fashion Blogging. Fashion Theory, 19(2), 179-199.
 32. Social media demographics to inform your brand’s strategy in 2020. 15.01.2020 https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/
 33. Why Do Different Generations Use Social Media?. 21.10.2019 https://www.marketingcharts.com/digital/social-media-110652
 34. Influencer Marketing: State of the social media influencer market in 2020. 17.12.2019 https://www.businessinsider.com/influencer-marketing-report
 35. Kuldmuna 2019 võitjad http://defol.io/kuldmuna/2019/finalists
 36. (https://promoty.eu/)
 37. Tarbijakaitse hoiatus instagrammeritele: reklaam olgu eristatud”. 18.05.2018 https://tehnika.postimees.ee/4490453/tarbijakaitse-hoiatus-instagrammeritele-reklaam-olgu-eristatud
 38. Reklaamiseadus. avaldatud 12.03.2008, redaktsiooni jõustumise kuupäev 01.01.2019 https://www.riigiteataja.ee/akt/RekS
 39. Eestis luuakse mõjuisikutele riiklik juhend, kuidas tohib tooteid ja teenuseid reklaamida. 03.12.2019 https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/eestis-luuakse-mojuisikutele-riiklik-juhend-kuidas-tohib-sotsiaalmeedias-tooteid-ja-teenuseid-reklaamida/
 40. EMTA: eraisik ei pea kingituste ja annetuste pealt makse maksma. 10.05.2014 https://majandus24.postimees.ee/2789238/emta-eraisik-ei-pea-kingituste-ja-annetuste-pealt-makse-maksma
 41. Dirnhuber, J. 2017 “VLOG'S A JOB”. https://www.thesun.co.uk/news/3617062/children-turn-backs-on-traditional-careers-in-favour-of-internet-fame-study-finds/
 42. Kristina Pärtelpoeg jäi Instagramis vahele seaduse rikkumisega: keegi pani Tarbijakaitsele kitse. 28.04.2020 https://sky.ee/kristina-partelpoeg-jai-instagramis-vahele-seaduse-rikkumisega-keegi-pani-tarbijakaitsele-kitse/
 43. Õunpuu, P .Mõjuliidrite kaasamine reklaamikampaaniatesse: eetiliste probleemide kaardistamine siseringi uurijana. Magistritöö. Tartu Ülikool 2019.
 44. YOUTUBE STARS JAKE PAUL AND RICEGUM EXPOSE 'MYSTERY BOX' SCANDAL. 04.01.2019 https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/youtube-mystery-box-scandal-jake-paul-ricegum-loot-controversy-sponsor-a8710861.html
 45. The pandemic and the influencer: will the lifestyle survive coronavirus? 02.05.2020 https://www.theguardian.com/media/2020/may/02/influencers-coronavirus-future-income-marketing-lifestyle
 46. Could the Coronavirus Kill Influencer Culture? 14.04.2020 https://www.wired.com/story/coronavirus-covid-19-influencers/
 47. COVID-19 Has Impacted Influence, But It Hasn't Killed It. 22.04.2020 https://www.forbes.com/sites/petersuciu/2020/04/22/covid-19-has-impacted-influence-but-it-hasnt-killed-it/#466639f83595