Sync Center kasutamine üle VPN-i

From EIK wiki

Win7 Sync Center kasutamine üle VPN-ühenduse

Autor: Kristiina Kaarna

1. Sünkroniseeritava kausta kättesaadavaks tegemine offline-režiimis

See operatsioon tuleb teostada kontori kohtvõrgus.

Valikus Computer | Map network drive tuleb määrata võrgu kaust, mida soovitakse kasutada ja mida soovitakse sünkroniseerida üle VPN-i. Sealt tuleb liikuda hiirega kausta peale valikus Browse For Folder ja vajutada OK.

Aa a.jpg


Valikus Computer nähtub sünkroniseeritav kaust.

Bb b.jpg


2. VPN ühenduses olevas lokaalses arvutis tuleb eelnevas punktis määratud kaustal hiire parema klahvi vajutusega valida sünkroniseerimise määrang Sync.

Cc c.jpg


Toimub sünkroniseerimine.

Sünkroniseerimise edukas lõpuleviimine nähtub valikus Control panel | Sync center| Sync results

Dd d.jpg


3. Kui mingid võrgu kasutad on jäänud eelnevalt offline-režiimi ja seega ka sünkroniseerimiseks määramata, samas on neis kasutades vaja teha muudatusi, siis pääseb neile kasutadele VPN-i kaudu ligi Remote Desktop kaudu.

Ee e.jpg

Ff f.jpg

  • Avastatud bugi: Windows7 ei eemalda sünkroniseerimisel võrgu kausta loodud ja sealt seejärel kustutatud otseteed. Mitteeksisteerivaid otseteesid ei eemaldata VPN-ühenduses oleva lokaalse arvuti offline-kaustast.