Töö arvuti-ikalduste tõrjerühmas

From ICO wiki

CERT/CSIRT meeskonna töö on omapärane segu järgmistest pädevustest

  1. helpdeski töötaja - oskab inimestega suhelda ja ärritunud intsidendiohvritelt maksimaalselt asjalikku infot kätte saada;
  2. võrguadministraator - tunneb mitut OS ja TCP/IP võrgupakettide peensusi;
  3. programmeerija - leiab disassembleri abil arvutiviirusest "iva";
  4. teadlane - on võimeline eksperimente püstitama (HoneyPot), paneb viiruse purki kasvama lootuses et see võtab "emalaevaga" ühendust;
  5. hea suhtleja ning esineja - suudab omi ideid kaitsta ning suhelda kaugelt üle organisatsiooni piiride. Seda kõike mitmes keeles ning ka väljaspool tööaega ;)
  6. IT juht või audiitor - oskab hinnata võõraste IT-lahenduste pädevust ja leiab neis kiiresti nõrgad kohad või ohustatud punktid;
  7. Hea psühholoog. Ei ärrita niigi kurbi inimesi rohkem kui on vaja konkreetse intsidendi lahendamiseks;
  8. technical writer, väitleja - oskab omi seisukohti selgelt ja loogiliselt esitada, pühendamatutele põhjendada ning uskmatute ees kaitsta;
  9. hea maletaja - suudab vastase käike prognoosida ning reaalses vastasseisus mõtleb mitu käiku ette;