Talk:/etc/passwd

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Artikkel annab ülevaate /etc/passwd õigustest, sisust ning käskudest, mida kooskasutada selle tekstifailiga.

/etc/passwd muutmise lõigus on kirjutatud, millise käsuga on kõige mõistlikum muuta seda faili. Mainitud võiksid olla ka teised variandid.

Visuaalse poole pealt võiks lõikude pealkirjadel olla rida vahel (nii nagu sissejuhatuse lõigu ning faili õiguste pealkirja vahel).

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,25 Sissejuhatuses võiks ära mainida, kellele on artikkel suunatud.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5 Tutvustus on korras.
Sissejuhatus 0,5 0,25 Sissejuhatus on veidi lühike.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehniliselt on korrektne.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Kasutatud kirjandus on olemas.
Näited kasutamiseks/käsud 1 0,5 Pikemalt on kirjeldatud Passwd vaatamist ning muutmist, kuid käsklusi oleks võinud rohkem olla (nt usermod).
Sisu 4 2,5 Põhiteadmised faili sisu ning õiguste kohta on piisavalt välja toodud. Veidi lühikene.
Ülesehitus 1 1 On loogiliselt ülesehitatud - kõigepealt tutvustatakse teemat ning seejärel haktakse lähemalt tutvustama kasutamist/muutmist.
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Kirjavigu ei esine, keelekasutus on õige. (Tühik on puudu "vaatame /etc/passwd faili" käsus "nano/etc/passwd")
Kokku 10 7,5

Retsenseeris Carolys Kallas A22 (14.12.2011)