Talk:2017 Meeskond Poly

From ICO wiki

XML ei valideeru. Tekkis viga teise "park" elemendi juures ->" The element "parks" has invalid child element "park". Viga tekkis sellest, et XSD-s pole määratud, mitu elementi "park" tohib olla. Seetõttu xsd paneb vaikimisi selle arvuks 1. Seda saaks lihtsalt ära parandada, kui lisada atribuudi maxOccurs="unbounded".

XML- xmli nõuded olid täidetud osaliselt.XML koosnes vähemalt 4-st dimensioonist. Atribuute kasutati vaid 2’l dimensioonil ja kõikidel juhtudel atribuute polnud rohkem kui 1 ja mõnes kohas oli atribuudiks ainult id.

XSLT HTML- Üldjoontes oli kõik mida saavutada taheti aru saadav ning otseselt midagi silma ei torganud. Vastas nõutele ning oli enamat kui tavaline foreach lause.

XSLT XML- Vastas nõuetele. Kasutati Muenchian Meetodit, mille tõttu oli algul seda raske lugeda, kuna varem pole selle meetodiga kokku puutunud.Hea omadus on see, et toodi välja ka selgitus ja tulemus, mille kood lõi.

Kokkuvõte- Üldiselt võib öelda, et asja idee on huvitav, kuid esinevad mõned puudujäägid ja xml ei valideeru, mille oleks võinud ennem üle kontrollida. Aga kui sellele arendatakse veel ka reaalne veebirakendus peale ning parandatakse eelnevad vead ära, siis võib tulla üsnagi huvitav projekt.