Talk:2Do

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Ülevaade

Analüüs on loogiliselt ja arusaadavalt üles ehitatud ning kergesti loetav.

Rakenduse funktsionaalsus

Tegemist on rakendusega, mille abil on võimalik oma tegevusi hallata ja neid meeles hoida. On võimalik erinevaid ülesandeid rakendusse lisada ja muuta. Lisaks erinevad võimalused tegevusi sorteerida ja filtreerida. Näidetena on toodud prioriteetsus, perioodikaupa jne. Sisuliselt on tegemist ajaplaneerimisrakendusega. Kuna rakendus keskendub erinevatele väiksematele funktsionaalsustele, siis on see kergesti edasiarendatav ning oma olemuselt hästi skaleeruv, kui meeskonnal tekib huvi seda ideed antud aine väliselt edasi arendada.

Mõned probleemid

Tegemist pole otseselt just probleemiga, aga ilmselt võiks ülesannetele meeldetuletuste lisamine (e-mail, pop-up aken) olla must-have funktsionaalsuseks. Väga mugav oleks, kui rakendus niiöelda töötab "taustal" ja kasutaja ei peaks enda tegevuste tähtaega pidevalt ise kontrollima. Võimalik, et see on lahendatav System Tray abil.

Kindlasti võiks ka kalendervaade ja ülesannete eksport olla ideaalis must-have kategoorias, kuna kalendri abil oma ülesandeid hallata on ilmselt kõige loogilisem ja nende ülesannete eksport muudesse rakendustesse (nt Google Calendar vms) võiks olla kasutajale võimalus. Samas kalendrit ei oleks vaja sugugi ise nullist luua koodi kirjutades: kiire guugeldamine andis C# puhul vasteks "Working With WPF Calendar" aadressil http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/mahesh/wpf-calendar-control/

Blogi võiks natuke põhjalikumalt lahti kirjutada.

Kas meie võiks seda lahendust kasutada?

Kuna tegemist on üsna lihtsakoelise rakendusega, millele sisuliselt Google Calendar on alternatiiviks, siis selle kasutamine on pigem küsimärgiga, kuna olemasoleva toimiva ja juba pikaaegselt arendatud rakenduse kasutamise korral on keeruline leida põhjendust, miks seda võiks asendada muuga. Küll aga toetame, et rakendusel on funktsioon, mis teavitab kasutajat, et selleks päevaks on juba ülesandeid piisavalt - see aitab kindlasti vähendada liiga optimistlikke planeeringuid ning toetab õigete ajaplaneerimisvõtete kasutuselevõtmist.

Mida teeks teisiti?

Vähendaks skoopi selle võrra, et keskenduks vaid kalendrile ja ülesannete lisamisele/muutmisele/kustutamisele ning meeletuletuste automatiseerimisele: siis oleks reaalne tulu kasutajale funktsionaalsuse osas rakendusest suurem. Jätaks esialgu välja nt kommentaaride lisamine, prioriteedid.

Skoop

Tegemist on kindlasti üsna mahuka ettevõtmisega. Kõiksuguste eksportide, väliste teekide (kalender) nõuab väga uute teemade iseseisvat juurdeõppimist. Seda on ka meeskond oma analüüsis öeldnud, et "Eelkõige tunduvad just nice-to-have nimekirjas loetletud funktsionaalsused olevat need, mille realiseerimisel võib komistada erisuguste probleemide otsa". Samas on need need nice-to-have funktsionaalsused just need, mis teeksid rakendusest reaalselt kasutatava igapäevase funktsionaalsuse.

Projekti teostatavus

Kindlasti on see piisava aja- ja tööressursi puhul teostatav ning, kui täidetud saaks ka ülalviidatud nice-to-have funktsioonid, siis ka korraliku funktsionaalsusega projekt. Arvestades .NET raamistiku erinevaid võimalusi ja seda, et erinevate väliste teekide arv on peaaegu piiramatu, siis on kõik rakenduse funktsionaalsused teostatavad.

Arusaadavus

Kogu projekt on selgesti lahti kirjutatud. Must-have ja nice-to-have on selgesti punktide kaupa välja toodud. Andmebaaside osas on analüüs olnud kidakeelne, kuid arusaadavalt on projekti algusfaasis keeruline ennustada täpset andmebaaside struktuuri.

Soovitus

Nagu eelnevalt mainitud, siis võiks üle vaadata oma Nice ja Must Have funktsioonid ning tõsiselt järele mõelda, millised funktsioonid lubaksid rakendust reaalselt kasutada ja missugused on mõeldud vaid projekti skoobi suurendamiseks.

Kuna tegemist on vägagi perspektiivika ideega, siis soovime edu ja jaksu projekti lõpuleviimisel!

Retsenseeris meeskond Hardware Monitoring 12.11.2017