Talk:AFFA

From ICO wiki

AFFA prototüüpi retsenseerib meeskond WAFIOP

Retsensioon meeskonna AFFA prototüübile


Programm AFFA, Automated Financial and Fundamental Analysis, eesmärgiks on automatiseeritult, lihtsalt ja kiirelt saada infot USA börsil olevate ettevõtete finatsnäitajate kohta. Lõpp-eesmärk on huvipakkuvate aktsiate võimaliku tuleviku väljavaate saamine vastavate näitajate põhjal.
Rakenduse põhineb XML failist informatsiooni lugemise ja Ycharts.com saadava teabe baasil. Ennustatava finantssituatsiooni arvutamist võimaldab erinevate sisendaandmete(nt. Korporatsiooni maksumäär, võla maksumus, riskivabadus jne) märkimine. Samuti saab valida ennustus aastate lõikes. Kõrval kuvatakse valitud ettevõtte andmed ning peale andmete sisestamist kuvatakse prognoos võimalikust rahavoost, püsiva tulu kasv protsentuaalselt ja lõpptulu. Algajale kasutajale/ aktsiaostjale on vägagi vajalik soovitus arvutatud prognooside lõpus, milles antakse soovitus vastav aktsi müüa või osta.
Teiseks suuremaks funktsiooniks on kvartaliaruanne. See on suunatud juba teadlikumale kasutajale. Tehniliselt on see küllaltki hästi teostatud- võimalik on kuvamisel valida järjestamist protsentuaalse kasvu kui ka väärtusekasvu järgi. Sama käib järgmise funktsionaalsese, ennustuse (forcast) kohta. Tehniliselt on ennustuse poole programmeerimine tunduvalt raksem, kuid tundub, et selle ülesandega on korralikult hakkama saadud. Positiivne on lahenduse juures tõik, et kasutajamugavus pole kannatanud, vaatamata pikkadele tabelitele ning keerulistele andmetele.
Visuaalsem kasutusvõimalus on andmeid vaadata graafikutena. Graafik kuvatakse soovitud andmeteliiki kirjeldava nupu abil. Eeldatavalt on eelnimetatud rakenduse võimalus küllaltki töömahukas, kui koodi kirjutamiseks ei kasutatud valmis analooge.
N-ö must have punktidest tundub realisatsioon olevat vastav lubatuga. Esiteks toimib edukalt XML failist lugemine, mis on programmi toimimise eelduseks. Aktsiainfo kuvamine toimib ning potsentide arvutamine samuti. Sisendandmete lisamine on olemas, nagu ka sisestatud eelduste ja varasemate finantsandmete põhjal rahavoogude kalkuleerimine. Prototüübil on olemas ka mõned soovituslikud funktsioonid- graafikute loomine, Ycharts.com-i kasutamise võimalus.
Prototüüp vastab eelnevale analüüsile ning planeerimisele. Programm tundub täitvat oma eeldused ning praktiline kasutamispotensiaal on kõrge. Tehniline teostus on hästi vormistatud- prototüüp toimib sujuvalt, on kasutajasõbralik ning eeldatav funktsionaalsus on tagatud.