Talk:AFFA II

From EIK wiki

Käes oleva tiimi XML fail oli loodud õppeaines Programmeerimine C# keeles läbiviidud projekti AFFA (Automated Financial and Fundamental Analysis) jaoks. XML failis olid kirjeldatud kõik neli vajaliku dimensiooni, ka vajalik arv atribuute oli kirjeldatud, XML fail oli samuti loogilise ülesehitusega mida oli kerge jälgida,samuti värvid kasutus aitas orienteerumises kõvasti kaasa. Kuna tegemist oli üsnagi koguka failiga, (võibolla liiga suurega tööülesandemõttes). Samuti andis xml fail kaasa suurel hulgal erinevat infot, mida on edasipidi võimalik lihtsalt kasutada rakenduses. Xml on igati sobilik põhjaliku info edastamiseks, oma laialase admeatribuutide kirjeldusega. Skeemi faiid tunduvada olevat korrektsed antud xmli puhul, samuti nii auto-genereeritud ja käsitsi genereeritud failid on mõlemad looogilise ülesehituseganing kerge vaevaga jälgitavad, samuti on mõlema skeemi faili puhul kirjeldatud põhimõtteliselt identne, mis on loomulikult väga hea . XSLT saab ka ilusti oma tööga hakkama, kuvab kõik vajaliku, ning samuti kenasti struktuureeritud. Kuid see probleem on, et stiili faile on ainult üks kuigi peaks olema vähemalt 2. Antud XSLT ülesandeks oli kujutada Htmlis, Kuid Xml-fail xml formaadi muutumiseks stiili faili ei esitatud .

Retsensioon teenusele ja klientrakendusele (Meeskond "asdasdasd" poolt)

Mis torkab hästi silma esimese asjana antud projekti juures on see, et rakenduse jaoks on loodud dokumentatsioon, kus on lisaks installeerimis- ja kasutusjuhend. See on väga meeldiv, kuna erinevaid lähenemisviise ülesande teostamiseks on erinevaid ning mõni võib olla mitte iseenesestmõistetav. Tänu juhendile on hea mõista, kuidas programm toimib ning kasutatavad teenused on välja toodud.

Klientrakendus

Klientrakendus jätab endale koheselt mulje, et on nähtud palju vaeva - nupud on loogiliselt asetatud, rakenduses on kõvasti ruumi kokku hoitud kasutades sakke erinevate andmete kuvamiseks. Kõik pakutavad nupud ja funktsioonid toimisid laitmatult. Funktsionaalne ja mugav on inforiba programmi all, mis kuvab kasutajale infot programmi tööseisu kohta (andmete töötlemine, tõmbamine, laadimine jne). Muljetavaldav on see, et nii palju erinevaid andmeid suudab programm kuvada graafikute ja tabelite näol. See teeks antud rakenduse kasutamise finantsanalüütikule meeldivaks. Tulevikuandmete prognoosimine ja aktsiate müümise/ostmise soovitus on väga lahedad. Genereeritavad andmed ilmuvad ekraanile kiiresti ning probleemideta. Piisavate andmete puudumisel soovitusi programm ei jaga.

Negatiivse poole pealt jääb pealiskaudselt testides silma selline pisiasi, et kui tahta .xml faili avada läbi rakenduse ning kui failisirvimisaken sulgeda, siis alumine inforiba näitab ikka "Loading XML data", kuigi reaalset laadimist ei toimu. Sama lugu on YCharts.com-i sisselogimise katkestamisel. Samuti võiks olla .xml faili sisestamisel võimalik vajutada ka näiteks cancel nuppu, kuna suvaliste .xml failide sisestamisel jääbki programm laadima XML-i. Lisaks sellele on programmil huvitav anomaalia: tehes päringu näiteks "MSFT" pihta läbi Google Finance-i, ei kuvata Forecast aknas mitte midagi, tehes siis päringu "AAPL" pihta ei kuvata samuti midagi - tabelil on veergudel kuupäevad, kuid andmeid nende all pole. Sulgedes programmi ning tehes seejärel kohe päringu "AAPL" pihta kuvatakse aga kõik andmed tabelis korralikult. Samuti toimib prognoosi kuvamine ka sel juhul, kui pärast programmi taaskäivitamist teha päring "MSFT" pihta. Need aga on niisama väikesed nokkimised ja lihtsalt informatsiooniks arendajatele.

Teenus

Kahjuks ei õnnestunud teenust katsetada läbi WPF rakenduse, kuna üritades sisse logida kuvati error hüpikaknas:"The communication object, System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel, cannot be used for communication because it is in the Faulted state". Lahendust ma sellele veale mõistliku aja jooksul ei leidnud, mistõttu testisimist läbi WCF-i ei saanud paraku teostada. Sellegipoolest oli võimalik uurida teenuse poole jaoks kirjutatud koodi. Üldpildi saab hästi kätte ka dokumentatsioonist, kus on hästi kirjeldatud mida teenuse meetodid teevad. Muljet avaldas see, kuidas oli tavakasutaja meetodite kasutuse kontroll lisatud ning kasutajate sessiooni kontrollimine Guid-iga. Päringumeetodites on samuti kasutatud Guid-i, et oleks võimalik kasutusstatistikat luua ning identifitseerida, kas kasutajal on õigus mingit meetodid kasutada (ning vastavalt piirangut rakendada). Päringud teenusest andmebaasi pihta ning teenuse koodiosa üldiselt tundub olevat väga hästi teostatud. Teenuse poole peal tehtakse see, mis vaja ning ei midagi enamat. Andmete töötlus toimub WCF poolel, nagu peab. Seega võib öelda, et teenuse osa on väga hästi läbi mõeldud.

Teostamata on kasutajate rollide kuvamise teenus, kuid see pole ka otseselt nõutud. Kokkuvõtteks võib öelda, et teostatud on kõik projektile õppejõu poolt esitatud nõudmised ning enamgi veel, mis lubab teha mööndusi pisivigade osas. Rakendusel on ka suur majanduslik potensiaal - seda tüüpi rakendusi hindavaid inimesi ehk turgu on küllaga. Seega hindan antud projekti "5" vääriliseks ning kindlasti parimaks projektist 2013. aasta päevaõppe "Võrgurakendused 2" aine raames.