Talk:Ab

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
  • Artikkel annab lihtsa ülevaate ApacheBench-st ehk Apache HTTP serveri reeperporgrammist ja ka näite kuidas seda kasutatakse.
  • Sissejuhatus on kahjuks natuke napisõnaline, kuid kui rahulikult lugeda ja mõelda siis saab aru mille jaoks AB vajalik on.
  • Kahjuks ei näinud kuskil täpsemat kirjeldust, et milliste Apache HTTP serverite versioonide või konfiguratsioonide puhul see AB töötab.
  • Ei hakkanud sissejuhatuses silma ka ApacheBench enda tööriista versiooninumber, küll aga sai selle välja lugeda näitest. (v2.3)
  • Peale sissejuhatust on välja toodud Ab erinevad kasutusvõimalused, et milliste käskudega seda käivitada annab. Hea, et kõik võimalused on selgelt Eesti keeles lahti seletatud.
  • Eraldi on välja toodud ka "Puugid" mis väga hea teada näiteks mõnel spetsialistil või kellele need võivad korda minna.
  • Lihtsalt on kirjeldatud ka kus tarkvarapakis Ab tööriist asub, ning kuidas seda paigaldada.
  • Kõige rohkem selle artikli juures meeldis lõpus olev näide, mis andis hea ülevaate kuidas seda tööriista kasutatakse ja on võimalik kasutada.
  • Ülesehitus ja vormistus on üldiselt hea, kuid mõni pilt ei teeks paha.
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Annab arusaama kuidas kasutada ja mis asi on ApacheBench.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,3 Artikli tutvustus on olemas, kuigi võiks natukene pikem olla.
Sissejuhatus 0,5 0,4 Lühike sissejuhatus, aga ütleb enamvähem kõik ära millega tegu.
Tehniliselt korrektne 1 1
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Asjalikud kasutatud kirjanduse lingid.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Hea ja lihtne näide www.neti.ee peal.
Sisu 4 3,0 Sisu on hea aga natukene lühike, võiks kirjeldada ka AB erinevaid versioone. Näide on olemas, aga oleks võinud lisada kasvõi ühe pildi näitest.
Ülesehitus 1 1 Peatükid on loogilises järjekorras.
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Ei hakkanud otseselt silma ühtegi kirjaviga.
Kokku 10 8,7


Retsenseeris: Kristo Kapten A22