Talk:AppArmor

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Arvustus

Artikkel annab keerulise ülevaate AppArmorist.

Väga keeruline sõnastus AppArmori tutvustuses, mina , kes sellest varem midagi kuulnud pole, ei mõist hästi asja sisu.

Töö sisu oleks üleüldse võinud olla mahukam, erinevat informatsiooni selle teema kohta on märksa rohkem.

Disaini poole pealt on pilt liiga suur, ei mahu väiksemale ekraanile ära.

Esimese pildi juurde pole üldse kirjutatud, mis seal on.

Esineb mitmeid kirjavigu.

Toodud on küll väga palju erinevaid näiteid selle kasutusvõimaluste kohta, aga mitte ühegi näite juurde pole täpsemalt lahti seletatud, et mida see teeb. Näiteks:


Profiili asetamine 'kaebuse seisundisse':

* sudo aa-complain /path/to/bin

Näiteks:

* sudo aa-complain /bin/ping


Seega jääb teema minu jaoks ikka veel arusaamatuks .

Tehniliselt on kõik käsud korrektsed. Päris mitmetest muudest käskudest informatsioon puudub. Näiteks: profiilide uuendamise kohta [ sudo aa-logprof ].

Kindlasti inimesele, kes juba asjaga mingil määral on kursis, saab sealt vajalikku süntaksit.

Kuna väga paljust jäi rääkimata, siis oleks võinud lõppu kirjutada seletustega koos viiteid, kust millegi kohta rohkem informatsiooni leiab.

Hindeks paneksin 6.5/10st.

Arvustaja: Iti Liivik A22

09.01.2012