Talk:Apparmor

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
  • On aru saada mis programmiga on tegu, milleks seda vaja on. On kohe mainitud, et on kasutatav alternatiivina SElinuxile.
  • Palju näiteid, kuid oleksin oodanud rohkem selgitustööd käskude ning nende toimimise kohta.
  • Paaris kohas oleks võinud ehk sõnastust lihvida, kuid ei olnud häiriv.
  • Artikli ülesehitus on loogiline. Kokkuvõte oleks võinud siiski olla.
  • Mõned üksikud kirjavead olid. Õigekiri oli korras.
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Saab ülevaate mille asemel võib programmi kasutada ning mida see programm suudab väidetavalt paremini teha.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,4 Ei ole kirjas opsüsteemi ega programmi versiooni, mille peal artikkel koostati.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Hästi õnnestunud sissejuhatus. Annab hea ülevaate programmi funktsioonidest, eesmärkidest. Natuke ajalugu, lahkarvamusi programmi vajalikkuses erinevate kasutajaskondade poolt.
Tehniliselt korrektne 1 1 Kõik näitekäsud on korrektselt kirja pandud, midagi segadust-tekitavad ei ole.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Kasutatud kirjanduse nimekiri on olemas, kõik on asjalikud lingid.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Näiteid on piisavalt. Tähtsamad programmi funktsioonid on näidetena esindatud.
Sisu 4 3 Oleks võinud olla rohkem programmi toimimis-põhimõtete tutvustamist. Mitmete näidiskäskude sisu ja olemus jäi selgusetuks, kui tugineda puhtalt artiklile. Ainult sellele artiklile tuginedes seda teenust ma ilmselt tööle ei saaks. Oleks profiilide ja nende seisundite olemus veidi sügavamalt lahti mõtestatud, siis oleks olnud lihtsam artiklit jälgida.
Ülesehitus 1 0,8 Oleks võinud olla ka kokkuvõte. Oleks olnud hea teada saada ka autori arvamust teemal, kas Apparmor kasutamine ja juurutamine on kergem või keerulisem võrreldes SElinuxiga.
Kirjavead ja õigekiri 1 0,9 Silma jäid üksikud kirjavead. Õigekiri on korrektne.
Kokku 10 8,6


Retsenseeris: Heiki Saaver A31