Talk:Apt pinning

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

• Artikkel annab ülevaate Apt pinning’u kasutamisest Ubuntus . Artikkel on hästi kirjutatud.

• Sissejuhatus on väga hästi kirjutatud. Selles on räägitud lähemalt Apt’st ning on seletatud lahti, mis on Apt pinning. Sissejuhatuses on välja toodud, millel artikkel põhineb.

• Artikkel on põhjalik ning selles on palju näiteid.

• Sisu on piisavalt.

• Artikkel on väga hästi ülesehitatud.

• Kirjavigu artiklis ei olnud. Silma jäi üks halb sõnastus, kuid see ei olnud häiriv.


KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Annab arusaama, kuidas kasutada Apt pinning’ut Firefoxi näite põhjal.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5
Sissejuhatus 0,5 0,5 Üheselt mõistetav ning teemat hästi tutvustav sissejuhatus.
Tehniliselt korrektne 1 1
Kasutatud kirjandus 0,5 0,3 Kasutatud kirjanduse nimekiri on olemas, puuduvad viited artikli sees.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Näited lihtsustavad artiklist aru saamist. Ning näited on põhjalikud.
Sisu 4 4 Sisu on hea.
Ülesehitus 1 1
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Vigu silma ei hakanud.
Kokku 10 9,7


Retsenseeris: Nele Kiigemägi, A21