Talk:B12

From ICO wiki

Analüüsi retsensioon

Retsenseeris meeskond Kassarakendus.

Valisime antud meeskonna analüüsi retsenseerimiseks, sest rakenduse idee on lihtne ja lõbus, mitte et me oleksime hasartmängusõltlased. Meeskond B12 on endale analüüsi käigus piisavalt selgitanud, mis on rakenduse mõte ning on välja toonud töötava rakenduse jaoks vajalikud funktsionaalsuste kirjeldused. Sellegipoolest jäi mõni nüanss veidi arusaamatuks.

Meeskond on hinnanud õigesti must have töömahtu. Meie jaoks tundub see piisav, et projekti hinnata maksimaalse hindega. Seejuures ei tundu olevat töömaht üle jõu käiv. Analüüsi juures on hästi välja toodud meeskonna liikmete tööjaotus ja rollid. Nice to have on hästi läbi mõeldud, sest välja toodud lisafunktsionaalsustega ei ole üle pingutatud. Välja toodud punktid ei ole liialt keerukad, vaid probleemiks võib tulla pigem ajapuudus. Analüüsi põhjal on aru saada, et meeskonnal on selge nägemus, milline nende rakenduse lõpp-produkt hakkab olema.

Mõned ideed jäid meile natuke ebaselgeks. Esimesena jäi meile silma virtuaalraha olemuse ebamäärasus. Ei saanud täpselt aru, mis loogikaga hakkab “mingi aja möödudes” virtuaalraha kontole tekkima. Kas raha juurde saamise aeg on kasutajatel erinev või kõigil samal hetkel? Kas raha saavad kõik juurde või ainult kasutajad, kellel on konto tühi?

Teiseks puuduseks oli, et analüüsis ei olnud kuidagi kirjeldatud, milline hakkab meeskonna arvates välja nägema kasutajaliides. Oleks tahtnud näha kirjeldust selle kohta, millistest komponentidest kasutajaliides hakkab koosnema. Võimalike probleemide kirjeldus oli natuke pealiskaudne. Oleks võinud täpsemalt välja tuua konkreetsete funktsionaalsustega kaasnevad raskused.

Analüüs oli piisavalt konstruktiivne, et meile tekiks kujutluspilt, millist rakendust meeskond B12 soovib luua.


08.11.2016


Lõppetoote retsensioon

Esimese asi, mis silma jääb kui avada solution Visual Studios on see, et vaadetel ei ole eraldi kausta kuigi võiks olla - oleks parem haarata. Rakendusele on peale pandud, et akna suurust ei oleks võimalik muuta, kundlasti on sellel hea põhjuks, kuid automaatselt tekib tahtmine akna suurust muuta. Registreerimisel oleks võinud olla rohkemate andmete kontroll, kui ainult kasutajanime olemasolu. Näiteks email peaks olema vähemalt formaadis a@xx.xx ning parool võiks juba alguses olla vähemalt 6 tähemärki. Vast ei olnud see prioriteet. Rakendus näeb hea välja. Millegi pärast jäetakse meelde kuhu viimati on vajutatud - element jääb "vilkuma". Selle vajadus jääb arusaamatuks.

Heast küljest on kasutatud rakenduse loomisel MVVM mudelit, ja head praktikat hoida back-end eraldi front-endist. Koodi on rakenduses kirjutatud ikka muljetavaldavalt palju ning on näha, et tööd on tehtud. Kohati leidub küll mitte kasutatud elemente, aga neid pole ülearu palju ning tundub, et selle koodimahu puhul jääks endalgi mõni asi kahe silma vahele.

Tundub, et kõik must-have funktsioonid on realiseeritud, mis jätab hea mulje ning on näha, et meeskond on vaeva näinud.

Retsenseeris meeskond Hidden mustard. 27.01 - 29.01.2017