Talk:Background Intelligent Transfer Service

From ICO wiki

Töö ülesehitus on hea, sisu on põhjalik. Kõik vajalik materjal on olemas. Autor alustab oma artikle mõiste selgitusega, kus ta üldiselt tutvustab lugejaid mis asi on Background Intelligent Transfer Service ja milleks ta üldse vaja on. Siis autor liigub edasi ja toob lugejatele taabeli, kus saab võrrelda Background Intelligent Transfer Service teistega tehnoloogiatega. Siis aga meeldis see, et lõppuosas kus oli seletus kuidas instaleerida komponent, ning selle kasutada, iga samm oli illustreeritud piltiga.

Arina Püvi, A21