Talk:BitLocker To Go (ülekirjutatav teema)

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Einar Kivisalu DK21

Sisu: Väga asjalik juhend. Teoreetiline ja praktiline osa on hästi lahti seletatud. BitLockeriga alustamiseks on juhendi sisu enam kui piisav. Viidete alt leiab soovija vajaliku materjali programmi põhjalikumaks kasutamiseks ja iseseisvaks uurimiseks.

Kujundus: Kujundus on asjalik, korralikult on eraldatud seletav osa ja näited. Liigendus on normaalne.

Juhendi kavaliteet: Tekst ja teema on hästi läbimõeldud, lauseehitus on sujuv ning arusaamatuid ja vasturääkivaid kohti tekstis ei ole.

Viitamine: Viitamine on korrektne ja teemakohane.

Puudu: Teksti alt on koostaja nimi puudu.


Tarvo Rohiväli

Sisu: Kiire, lihtne, asjalik, konkreetne juhend antud programmiga alustajale. Oleks võinud natuke ikkagi põhjalikum olla. Kuigi jah - edasiseks on lingid juba olemas.

Kujundus: Kujundus korras. Paaris kohas küll leidusid veel väikesed kirjavead.

Juhendi kavaliteet: Juhend kvaliteetne, millegi kallal väga viriseda ei saagi.

Viitamine: Viited asjakohased.