Talk:Bleh

From ICO wiki

Retsensioon meeskonna Bleh XML-failile

Retsenseeris meeskond AFFA II

Meeskond Bleh on loonud XML faili, mis sisaldab infot koolitööde puhul tegemist vajavate ülesannete jälgimiseks. XML faili loomise puhul on ülesande püstituse kirjeldus küll suhteliselt lakooniline aga samas piisavalt selge. Veelgi paremini oleks ülesandepüstitusest ülevaate saanud, kui näitlikustamiseks oleks toodud juba ka kirjelduses mõni näide, kuidas XML faili kasutatakse.

Kontrollimaks teostatud töö kvaliteeti, kasutasime kõigepealt XML-i valideerimist esmalt lihtsalt süntaksi kontrollina ning seejärel ka skeemifaili vastu. Tulemused olid igati positiivsed ning ühtegi viga XML failis ei leitud. Lisaks on täidetud ka kõik esitatud nõuded XML faili struktuurile ja fail ise on piisavalt mahukas, et demonstreerida andmestikku ja funktsionaalsust, mida antud fail sisaldab ja mida antud XML-i kasutav rakendus pakkuma peaks. Kuigi XSD formaadis skeemifail oli igati korrektne ning sobiv, oleks täiendavalt võinud luua ka DTD skeemifaili, kuigi otseselt sellest puudust ei tunne ning XML-i saab suurepäraselt valideerida ka juba olemasoleva skeemifailiga.

XML-i sisu kuvamiseks oli loodud kolm erinevat stiilifaili, mis kuvavad failis sisalduvat infot kasutajasõbralikumal moel. Esimene stiilifail võimaldab kuvada kogu vajaliku olemasoleva info. Meie poolt teostatud testimise puhul töötas kõik laitmatult. Teine stiilifail demonstreerib, kuidas kuvada teatud kursuse ülesanded. Vaikimisi oli kursuseks failis märgitud kriteeriumiks esimene kursus, kuid täiendava testimise nimel tegime ka testid, muutes stiilifailis kursuse nii teiseks kui ka suvaliseks numbriks, mille puhul andmeid olema ei peaks. Kõigil juhtudel toimis XML-i kuvamine nagu oodatud ehk esimese ja teise kursuse puhul kuvati kõik failis antud otsingukriteeriumile vastavad ülesanded ning viimasel juhul ei kuvatud midagi. Kolmas stiilifail demonstreerib veelgi keerukamat otsingut ning ka selle faili testimise puhul toimis kõik laitmatult.

Kokkuvõttes on tegemist igati korraliku tööga, mis täidab kõik ülesande jaoks püstitatud kriteeriumid. Väikese miinusena võib märkida DTD skeemifaili puudumist, kuid selle rohkem kui kompenseerib kolme erineva stiilifaili olemasolu, mis demonstreerivad erineva keerukusega päringute tegemist XML failist.