Talk:Boot Configuration Data

From ICO wiki

Priit Reidak

Sisu
Väga sisukas ning hästi seletatud töö. Nii teoreetiline kui ka praktiline külg väga hästi lahti seletatud. Tekst näidete ning pildimaterjaliga väga hästi toetatud. Mõisted selgelt lahti seletatud.
Pildid
Pildimaterjal asjakohane ning täpselt niipalju kui vaja läheks minimaalselt. Ainus koht kus võiks, aga ei pea, norida on piltide päritolule viidete puudulikkus.
Kvaliteet
Kvaliteedi kallal norida ei oskagi. Juhend selge ning selgitus mõistlik.
Viitamine
Viidatud korrektselt.
Suurim pluss
Suurimaks plussiks on tehtud töö ise - töö on detailne, konkreetne ning mahukas.
Suurim miinus
Kui peaks suurima miinuse nimetama, siis selleks tuleks valida mõni komakoht või keele-stiili valekasutus, mille mõlema korral peaks seda tegema mõni eesti keele filoloog.


Kalmer Tart

Sisu: Juhend on meeldivalt sisukas ning piisavalt kergesti arusaadav ka algajale. Arvestades asjaolu, et tegemist on üsnagi kitsa teemaga, siis autor on teinud tubli töö. Kasutatud pildid aitasid täpsemalt mõista BCD-d.

Kujundus: Leht oli loogilise ülesehitusega ning kasutusel olevad pildid vastasid teemale. Nagu ka eelnev retsenseerija mainis, siis võiks olla viited ka piltide päritolule.

Juhendi kavaliteet: Juhend on kvaliteetse sisuga ning võib rahule jääda.

Viitamine: Viiteid on piisavalt ning kõik viidatud materjalid tunduvad asjalikud.

Eriti äge: Tehtud töö on detailne ning võis igati rahule jääda.

Suurim miinus: Töö oli meeldiv ning suurimat miinust on ilmselt raske välja tuua. Ainus, mida miinuseks võis lugeda on eestikeelsete mõistete kasutamine, mis esialgu ajasid segadusse, kuid segaduse vältimiseks on autor õnneks välja toonud ka inglisekeelsed vasted.


Gertti-Vena Rätsep A-21

Sisu : Tegemist on ülevaatega Boot Configuration Data'st . Materjal on kvaliteetne ja piisavalt detailne neile kes on varem teemaga kokku puutunud. Võib isegi väita, et võhikud saaksid teemast aru. Tekst on kvaliteetne ja hästi arusaadav.

Kujundus : Kujunduse kallan norida ei saa - tekst ja pildid on väga kenasti paigutatud.

Viitamine : Kasutatud kirjanduse all on märgitud artikli loomiseks kasutatud veebilehed, kui ka aadressid artiklitele, kust on saadud pildid.

Negativne : Mind jäi häirima, et osadel piltidel olev tekst ei olnud ära tõlgitud. Jäi häirima ka see, et pealkirja eestikeelset vastet polnud kirjas.

Kokkuvõte : Täitsa arvestatav ja asjakohane.