Talk:CHKDSK

From ICO wiki

Arvustuse koostaja: Nele Kiigemägi

Sisu: Väga põhjalik artikkel. Oli seletatud hästi, mis asi on CHKDSK ning kuidas seda kasutada. Kõik oli hästi lahtiseletatud. Artikli järgi CHKDSK kasutamine on täiesti võimalik. Ka pildid on suureks abiks artiklist arusaamisel.

Minu arvates on väga hea, et välja on toodud erinevad võimalused, kuidas CHKDSK’d algatada ning on äraseletatud mõlemad kasutusvõimalused. See on positiivne, sest tavakasutaja ei pruugi osata käsurea kasutamist.

Kujundus: Artikkel on väga hästi kujundatud. Lõigud on kenasti eraldatud ning pealkirjad suuremalt väljatoodud. Pildid on samuti hästi paigutatud.

Juhendi kvaliteet: Juhendi kvaliteet väga hea. Juhendi järgi on võimalik toimetada küll. Polnud midagi, mis segaseks oleks jäänud. Kerge lugeda ning lihtne aru saada kõigest.

Viitamine: Viitamine on korralik, kuigi oleks tahtnud näha viiteid ka teksti sees, et oleks paremini aru saada, milline teksti osa on millisest allikast võetud.

Ei meeldinud: Veidi häirisid mõned kirjavead ja paar sõnakordust, mis silma jäid. Kuid üldiselt ei oska millegi kallal vinguda.

Meeldis: Detailne asjade kirjeldus ning pildid. On näha, et on vaeva nähtud. Kiitused!

Taavi Zeiger

Sisu: Juhend on koostatud piisavalt põhjalikult, et anda ülevaade rakenduse tööpõhimõtetest ja kasutamise võimalustest. Juhendi koostamise aluseks olev materjal on korralikult läbi töötatud ja lugejale aruasaadavalt esitatud. Faase 4 ja 5 kirjeldava lõigu teises lauses on ilmselt kirjaviga. Arvatavasti peaks kontrollin asemel seal olema kontrollib.

Kujundus: Kujundus ja liigendus on hästi teostatud.

Juhendi kavaliteet: Juhend annab väga hea lähtekoha rakenduse kasutamiseks. Mainimata on jäetud, et rakenduse kasutamiseks käsurealt tuleb cmd.exe käivitada administraatori õigustega.

Viitamine: Viited kasutatud materjalidele on olemas ja viidatud materjale on juhendi koostamisel ka kasutatud. Sooviks teada, miks on Wikipedia CHKDSK artiklile viidatud kaks korda.

Taavi Sannik

Sisu: Juhend annab hea ülevaate tarkvara põhimõttest, selle komponentidest ning näitab, kuidas seda reaalselt kasutada.

Kujundus: Juhend on kujundatud lihtsalt ja arusaadavalt. Konsooli väljundi näitamiseks võiks kaaluda piltide asemel kasutada tavalist teksti, et seda oleks võimalik kopeerida ja et see oleks otsinguga leitav.

Juhendi kvaliteet: Üldiselt on juhend kvaliteetne, kuid silma jäid mõned kirja- ja formattimise vead.

Viitamine: Viited materjalidele on olemas.

Eriti meeldis: Autor on uurinud ja näinud vaeva, et aru saada failisüsteemi kontrolli erinevatest faasidest. See annab täpse ülevaate sellest, mida hetkel CHKDSK teeb ja kui kaua peaks sellele aega veel kuluda.