Talk:Chmod

From EIK wiki

Retsenseerija: Vadim Vinogradin A21, 14:06, 16 May 2011 (EEST)

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Autor 1 1 On olemas.
Versioon 1 1 Artikli all paiknevad versioonide ajalugu, mille järgi võib jälgida, millal artikkel oli muudetud .
Sissejuhatus 1 1 On olemas. Autor väga hästi kirjeldas antud artikli eesmärgi.
Skoop 1 1 Korras. Autor on kirjutanud, et chmod töötab Linux/Unixi keskkonnas. Referaat on mõeldud neile, kellel on olemas teatud kogemus käsureas töötamisel.
Tehniliselt korrektne 1,5 1,5 Korras. Artikkel tehtud korrektselt.
Nõuded 2 2 Korras.
Käsud on tekstist selgelt eristatud 1 1 Korras. Kõik käsud artiklis on eristatud ja struktueeritud.
Õigused käskude kasutamiseks 1 1 Korras. Autor seletab, et ainult juurkasutaja(root) võib anda/muuta/kustutada faili õigusi omanikul/grupil/teistel kasutajatel/kõikidel kasutajatel
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 2 2 Korras. Töö struktuur on hästi läbi mõeldud ning üles ehitatud: iga peatüük on põhjendatud ja loogiliselt koostatud.
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 2 2 Korras. Laused on korrektsed, aga on olemas mõned kirjavead.
Vormistus 2 2 Korras. Artikkel on korrektselt vormistatud. Meeldis, et on olemas põhjalik informatsioon linkidele, detailse uurimise jaoks. Tabelid suurepäraselt näitavad, kuidas saab muuta teatud õigusi sümbolite, kui ka numbrite abil.
Näited 2 2 Korras. Artiklis on toodud mõned näided, kuidas saab kasutada chmodi.
Kirjavead ja õigekiri 1 0,5 Artiklis on olemas mõned väikesed vead, aga see ei mõju mõttelisele koormusele - teksti aru saamisele.
Kasutatud kirjandus 1,5 1,5 Korras. Autor selgitas, kust ta võttis info referaadi kirjutamiseks.
Kokku 20 19,5 19,5 / 20 = 97,5% (9,75 punkti)

Valisin retsentsiooni kirjutamiseks Chmod artikli, sest puutusime selle teemaga kokku "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine" õppeaine raames. Sain teada enda jaoks veel midagi uut ja kinnitasin varem õpitud materjali, mis on seotud õiguste muutmisega. See on kriteeriumite tabel, mis näitab hinnanguid ja selgitusi selle artikli kohta: Kokkuvõtteks võib öelda, et Andresi töö on tugev, kasulik ja huvitav. Ta sai hästi teema avada ja lugejale esitata.