Talk:DHCP serveri paigaldamine ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Esiteks referaaadis on vähe infot selle kohta, kuidas peab õigesti seadistama DHCP serverit IPv6 aadresse jagama, kuna eeldades seda, et IPv4 aadressid on maailmas varsti otsa peal, võiks rohkem rõhutada juhendis IPv6 ja seda mis on tema vahe IPv4-ga. Teiseks jäi mainimata see, et DHCP aadressi saamiseks peab ka kindalasti klient arvuit vastavalt konfigureeritud olema.

Veel on jäänud mainimata ka see, et kui DHCP serveriga midagi juhtub on võimalik tema andmebaas kergesti kätte saada, kuna automaatselt tehaks DHCP-st Backupi. Ja samamoodi DHCP serveri alt on võimalik ka teostada konfigureerimise taastamine.

Üldiselt jätab referaat väga hea mulje ja annab põhjaliku ülevaate DHCP serveri seadistamisest, kuid vajab ikkagi täiendamist.

Aleksei Issaikin


Juhend on piisavalt illustreeritud, kuidas installerida DHCP server. On näidatud kuidas aktiveerida põhilist DHCP skoopi, kuidas võimaldada IPv6 kasutuselevõttu. Haldamise osas on näidatud, kuidas aktiveerida lisa DHCP skoopi, kuidas saab teha erandeid, määrata aegumisaega.Skoobi muutmise all on näidatud, kuidas saab vajadusel hiljem seadeid muuta. Samuti on kirjeldatud, kuidas määrata kindlale seadmele kindel IP( DHCP reservatsioon), ning vahemiku määramine, kust ei anta IP aadresse. Lõpuks on näidatud, kuidas blokeerida teatud MAC aadress.

Mati Tomson AK11