Talk:DHCP teenus Ubuntu Server süsteemis

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Uus retsentsioon tehtud Taavo Siimeri poolt AK41

1. Jäi silma see, et DHCP(ver3) serveri konfi fail dhcpd.conf ei asu mitte /etc/dhcp/ vaid /etc/dhcp3/ kataloogis, seda on õige mitu korda valesti kirjeldatud!
Korrigeerida !
KORRIGEERITUD !

2. Teine näpukas mis jäi silma on /etc/default/isc-dhcp-server
Sellist faili ei ole olemas on samas kohas fail "dhcp3-server"
Korrigeerida !
KORRIGEERITUD !

3. Kolmas kala on netbiose konfimises osas siin:

option netbios-name-servers 192.168.53.1; 

dhcpd.conf failis on selgelt välja toodud, et DNS serverid asuvad IP'l: 192.168.1.1, 192.168.53.2;
Ehk minu loogika järgi võiks ka Windoza masinad saada oma DNSi samadelt IP'lt mis on põhikonfis sees.
Juhul, kui selleks on mingi eriline põhjus või vajadus, siis tuleks see põhjendada!
Korrigeerida !
KORRIGEERITUD !

4. Neljas kala:
Serveri staatilise IP aadress on määratud DHCP aadress poolist, mis tähendab kindlalt DHCP pealt antavate IP aadressite konflikti:
vt. konfi /etc/network/interfaces:
address 192.168.53.11
Serveri staatiline IP aadress peab jääma 192.168.53.1-9, või 192.168.53.201-253 vahemikku!
Korrigeerida !
KORRIGEERITUD !

5. Kuskil ei ole kirjas, et serveril oleks mitu võrguliidest ja on mitu subneti?
Ehk miks on määratud artikli lõpus dhcpd.conf konfis printeri ip'ks 192.168.1.22 , see asub ju teises subnetis ?

host printer1 {
hardware ethernet 00:16:CB:AA:2A:CD;
fixed-address 192.168.1.22;
}
}

Ilma ruutingu rule tegemata pole võimalik ühest subnetist teise pakette liigutada, ehk see printer sellelt IP'lt ei prindiks sellises konfiguratsioonis!
Selle printeri IP oleks vaja 192.168.53.xxx subnetis oleva IP aadressi anda. Või, siis oleks vaja teha ruutimine ühest subnetist teise, kahel eraldiseisval võrgusegmendil!
Korrigeerida !
KORRIGEERITUD !

6. Ma vaatasin, et suurem osas konfist on kopeeritud Ubuntu community DHCP serveri artiklist (mille link on ka välja toodud), IP aadresse on muudetud ja osa konfiguratsiooni on välja jäetud, kuid tänu sellele on ka need eelpool toodud kalad tekkinud.
https://help.ubuntu.com/community/dhcp3-server
Ma ise soovitaks kogu see konf kirja panna nagu originaal artiklis on toodud, oleks vähem näpuvigasid!

Momendil ennem vigade parandust oleksid punktid

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 On paigas .
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,4 Artikli tutvustust ei ole, versioonid on.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Põhjalik sissejuhatus.
Tehniliselt korrektne 2 1,5 Tehniliselt korrektne (peale vigade parandamist, selleks 0,5p väiksem hinne).
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Viide kasutatud allikale on olemas.
Näited kasutamiseks/käsud 2 1,5 Näited on korrektsed (peale vigade parandamist, selleks 0,5p väiksem hinne).
Sisu 2 2 Sisu on üldjoontes hea, kõik vajalik DHCP serveri tava konfigureerimiseks on olemas.
Ülesehitus 1 1 Peatükid on loogilises järjekorras.
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Ei hakanud eriti silma.
Kokku 10 8,9


Allpool vana retsensioon


Retsenseerivad õppejõud Thomas Tomson, Arno Joonsaar ja Laas Siimon. Meie viimased täiendused on tehtud 18.12.2009 15:48.
Parandused viidud peale seda sisse.

NB, see ei ole veel hindamisele minev versioon. Hindamisele läheb versioon 1.0, sellest ka puuduvad osad.

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS PÕHJUSED
Versioonide ajalugu 1 1 Olemas
Autorid 1 1 Olemas
Viimase muutmise aeg 1 0,75 Olemas, kellaaeg lisada. Sellise juhendi puhul on päevaline täpsus piisav, kellaaja pärast norimine pole sellise juhendi puhul mõttekas.
Skoop 1 1 On selgitatud miks just seda teenust kasutatakse.
Sissejuhatus 1 1 Selgitab piisavalt püstitatud ülesande lahendust.
Nõuded 1 1 Süsteemi nõuded on piisava täpsusega lahti kirjeldatud.
Installeerimise ja konfigureerimise osa 4 3 Logifaili seadistamise osa võiks veel täiendada.
Tehniliselt korrektne (pole suuri vigu) 3 2 Peale staatilise IP loomist tuleks teha serveri võrguliidesele alglaadimine. Võrguliidesele alglaadimise osa lisatud
Korraldused on tekstist eristatavad 1 1 Korraldused on selgelt tekstist eristatud.
Muutuvad osad on eristatavad 1 1 Muutuvad osad on eristatavad. Viidud parandus sisse, muutuvad osad eristatud, juhendi alguses ära toodud ka kuidas
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 1 1 Tekst on struktureeritud ja loetav.
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 1 1 Tekst on tavainimesele lihtsalt loetav, vajalikud terminite selgitused on olemas.
Teenuse varundamine 1 0,75 Kas kindlalt on vaja konfifaili inkrementaalselt varundada?
Teenuse taastamine 2 2 Taastamise kirjeldus on piisavalt korrektne. Lisatud status käsk, mis näitab DHCP serveri olekut
Kokku 20 17,5

Hetkeseisuga on teil koos 17,5 punkti.

Parandused:

 • Peatükk labori läbiviimiseks vajalik võiks asuda wiki alguses. Sissejuhatusest tuleks ära kaotada viide legendile.

vastulause: labori läbiviimine on meelega pandud artikli lõppu, kuna eesmärk on teha üldkasutatav juhend DHCP serveri installeerimiseks. Välja on toodud see labori läbiviimise lihtsustamiseks, kuna selle eripäraga puutub kokku just nimelt siis.
sissejuhatusse on parandus sisse viidud

 • Peale staatilise IP loomist tuleks serverile teha restart, sest muidu on kõik XXX.
 • vastus: parandus sisse viia veel vaja /etc/init.d/networking/restart or dhclient -r võiks funksida. üle kontrollida ja juhendisse kirjutada
 • Välja kirjutada kasutatud versioonid (täpsustada) (XXX andis otsingus teisi tulemusi).
 • vastus: versioonid täpsustatud
 • Konfifailis seletada lahti XX:XX.
 • 'dhcp3-server.conf' faili ei ole olemas.
 • vastus: oli typo, parandatud


 • Mis selle lõiguga tegema peab?????????????????

vastus: sellega ei pea midagi tegema, kõrvaldatud

...
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org; 

default-lease-time 600;max-lease-time 7200;
...


 • cd /var/log touch dhcpd-server.log chown syslog:adm dhcpd-server.log nano /etc/syslog.conf [see rida selgitage lahti]

Selgitage antud käskude tähendusi.

 • muuda klientmasina MAC aadress [lisada õpetus, kuidas seda teha, see on osa protsessist] (Testimise peatükk võiks olla enne Taastamist)
 • //siia on vaja välja tuua meie konf [teenuse üldkirjelduse alapunktis](vaadata üle et tekst oleks korrektne);