Talk:DISKPART

From EIK wiki

Retsis KKaarna

Referaat annab kiire ja selge ülevaate käsitletavast esemest. Näited on olulised ja asjakohased ning hästi selgitatud. Keelekasutus on eeskujulik.

Robert Pärn

Sisu : Suurepäraselt koostatud! Valdav osa mõistetest kenasti lahti seletatud. Käsud, nende parameetrid ja kasutamine üldiselt oli detailselt välja toodud ning meeldiv jälgida. Mitte midagi arusaamatuks ei jäänud. Ka juhendid olid hästi koostatud, kui kunagi pean diskparti kasutama, siis võtan kindlasti selle juhendi endale ette.

Kujundus : Kujundus on väga hea.

Viitamine : Viitamine on tehtud korrektselt.

Kokkuvõte : Selle tööga on kõvasti vaeva nähtud, võiks lausa kasutada musternäidisena, kuidas juhendit koostada.


Lauri Rüütli

  • Sisu: Kõik vajalikud mõisted on selgesti lahti seletatud, käskude tähendused ja kasutamine on väga hästi ja arusaadavalt ära näidatud.

Artikkel annab väga hea ülevaate, mis on Diskpart ning kuidas ja mida sellega teha annab. Kui pole soovi graafilist liidest kasutada , siis selle õpetuse järgi saab käsurealt kõik tegevused tehtud.

  • Kujundus: Kujundus on hea. Tavaline tekst ja näited on selgesti eristatavad ning tähtsamad märksõnad ja käsud on tekstist esile toodud.
  • Viitamine Teksti sees on korrektselt tehtud viited ja lõpus on märgitud kasutatud kirjandus.
  • Kokkuvõte Tekstis esinesid mõned kirjavead, aga üldjoontes on väga hästi tehtud kirjatöö ja on näha, et sellega on vaeva nähtud.

Dmitri Keler

Sisu : Kõik mõisted on saadavalt ja täpselt seletatud. Küsimusi ei jäänud. Selle juhendi lugemisel saab kergesti teada mis on Diskpart, selle peamistest käskudest ja kuidas seda tööle panna. Suure sisukorra abil saab silmapilkset hüpata soovitud asukohale.

Selle juhendi abil küll saab Diskpart'i selgeks õppida/omandada.

Kujundus : Hästi jagatud peatükkide kaupa. Diskpart'i käsurea osad selgelt märgistatud. Tekst on hästi käsitletud.

Viitamine : Korralik viitamine. Autoriõigused jäid rikkumata :)

Kokkuvõte : Ei leidnud seda asja, et kuidas Windows installeerimise ajal Diskpart'i sisse lülitada, kõik ei pruugi seda teada. Üldiselt aga töö on saadavalt ja toredasti tehtud, ebatäpsusi ja segasusi leitud pole.