Talk:DVWA

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Aleksei Issaikin AK31

Pavel Kodotšigov AK31

Esialgne hinnang

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Versioonide ajalugu 1 0 Puudu. Ei ole välja toodud programmi versioonide ajalugu.DS: Ei ole nõus. Selle rakenduse raames versiooni ajalugu ei mäni mingit funktsionaalset rolli.
Autor 1 1 Autori nimi olemas.
Viimase muutmise aeg 1 1 Viimane artikli muutmise aeg olemas
Skoop 1 0 Artiklis ei ole põhjalikult välja toodu, mis on selle juhendi peamine eesmärk.DS: Ei ole nõus. Artiklist küll on arusaadav et see on teenuse paigaldamise juhend.
Sissejuhatus 1 0.5 Sissejuhatus väga pealiskaudne, programmi kirjeldus puudulik.DS: Sissejuhatus on lühike ja konkretne
Nõuded 1 1 Süsteemi nõuded on olemas ja välja toodud.
Installeerimise ja konfigureerimise osa 3 2 Installeerimise osa põhalik ja arusaadav, kuid ei ole välja toodud aspekt, et enne anmebaasi ühendamist on vaja ka see käsitsi luua ja kasutajale õigused anda. Andmebaasi loomise juhend puudu.DS: Käsitsi ei ole vaja midagit luua, on vaja ainult vajutada artiklis mainitud nuppule ja kõik juhtub automaagiliselt
Tehniliselt korrektne (pole suuri vigu) 3 3 Tehniliselt korrektne.
Korraldused on tekstist eristatavad 1 1 Korraldused on ilusti tekstis välja toodud.
Käskude väljundid on tekstist eristatavad 1 1 Väljundid on kastides olemas.
Muutuvad osad on eristatavad 1 1 Muutuvad osad on ilusti välja toodud.
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 1 1 Tekst on loetav ja arusaadav.
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 1 0.5 Laused on korrektsed, kuid esinevad mõned kirjavead.DS : nõus, saab ülevaadatud
Teenuse varundamine 1 0 Puudu DS: Nõus, meelega ei ole lisatud kuna paigaldamine on nii lihtne et teenuse nullist paigaldamine võtab sama palju aega kui varundamisarhiivi lahtipakkimine ja sqldumpist andmete taastamine.
Teenuse taastamine 2 0 PuuduDS: Nõus, vaata eelmist punkti
Kokku 20 13

Uus hinnang (peale parandusi)

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Versioonide ajalugu 1 1 Korras
Autor 1 1 Autori nimi olemas.
Viimase muutmise aeg 1 1 Viimane artikli muutmise aeg olemas
Skoop 1 1 Korras
Sissejuhatus 1 1 Korras
Nõuded 1 1 Muutusi Pole.
Installeerimise ja konfigureerimise osa 3 3 Korras
Tehniliselt korrektne (pole suuri vigu) 3 3 Tehniliselt korrektne.
Korraldused on tekstist eristatavad 1 1 Muutusi Pole.
Käskude väljundid on tekstist eristatavad 1 1 Muutusi Pole.
Muutuvad osad on eristatavad 1 1 Muutusi Pole.
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 1 1 Muutusi Pole.
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 1 1 Muutusi pole. Palun paranda.DS: Ülevaadatud, kõik mis leitud on parandatud (OK)
Teenuse varundamine 1 1 Põhjendatud
Teenuse taastamine 2 2 Põhjendatud
Kokku 20 20