Talk:Debiani paki loomine

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Artikkel on hästi ülesehitatud, sisaldades endas ennem teoreetilist osa, selgitades täpsemalt millest jutt käib ja tutvustades selle komponente ning seejärel ka praktilist osa, kuidas debian pakki ise luua. Suureks plussiks on kindlasti arvukas viidete arv, mis aitab lugejal soovi korral hankida lisa informatsiooni mingi artikli osa kohta. Antud kirjatööl on olemas vajalikud osad nagu näiteks sissejuhatus, mille all omakorda eesmärk ja eeldused, kus on omakorda väljatoodud ka nõudmised. Lisaks sissejuhatusele olid olemas ka kaheks osaks jagunev (teoreetiline ja praktiline) põhitekst ehk sisu, kastutatud kirjandus ning autor, mille põhjal võib väita, et kõik vajalikud komponendid on olemas. Artikli sissejuhatuse osas on mainitud millest antud artikkel üldse räägib, et siis on lugejal kohe arusaadav, kas ta leiab siit vajaminema informatsiooni või mitte. Tekst on piisavalt informatiivne, mis tähendab, et tekst pole liiga lühike ega samas ka liiga mahukas, mis väsitaks lugejat. Samuti on toodud nii teoreetilises osas, kui ka praktilises osas näiteid, mis aitavad lugejal räägitust paremini arusaada.

Järgnevalt räägiks natukene artikli puudujääkidest. Esiteks, rääkides teksti kirjapildist, siis seal esines puuduvaid sõnu, kirjavigu ning ühes lauses oli ka üleliigne sõna. Samuti peaks muutujad olema vastavate märkidega eraldatud, et lugejad saaksid juhendist korrektselt aru. Natukene oli ka mõnest lausest esimese lugemisega raske arusaada, kuid seda esines vähe.

Kokkuvõttes võib öelda, et artikkel on igati asjakohane, informatiivne ning lugejale arusaadavalt sõnastatud. Mõned puudujäägid kirjapildis on igati inimlik ja arusaadav ning kiiresti parandatav.

Kirjapildi parandamiseks tasuks ülevaadata järgmised laused:
"Tähele tuleks panna, et paljude pakkide puhul ei ole võimalik või ei soovitatav kasutada vaikimisi seadeid, mis asuvad konfuguratsiooni failides."
"Ehk siis erinevus seisneb selles, et dokumentatsioonifailid tavaliselt välja jäetud, ning .udeb pakid on ei ole paigaldatatavad standartsele Debiani süsteemile."
"„Conflicts“ puhul ei tööta paigdaldu esimene pakett, kui teine pakett on juba paigaldatud."
Nendes lausetes tuleks muutujad eraldada vastavate märkidega (failinimi):
"dpkg -i ./täiestisuvamisnimi.deb"
"Kui su pakk paigaldab shelli skripti kausta /usr/bin, kopeeri omafail.sh kausta /debian/usr/bin/omafail.sh "
Ülevalpool toodud näited jäid mulle silma ning autoril on lihtsam neid niimoodi parandada.

HINNANG:

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Autor 1 1 Korras
Versioon 1 0 Pole kirjas
Sissejuhatus 1 1 Korras
Skoop 1 1 Korras
Tehniliselt korrektne 1,5 1,5 Korras
Nõuded 2 2 Korras
Käsud on tekstist selgelt eristatud 1 1 Korras
Õigused käskude kasutamiseks 1 0 Pole kirjas
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 2 2 Korras
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 2 2 Korras
Vormistus 2 2 Korras
Näited 2 2 Korras
Kirjavead ja õigekiri 1 0,5 Kohati esines kirjapildis vigu
Kasutatud kirjandus 1,5 1,5 Korras
Kokku 20 17,5

RETSENSEERIJA: Arvi Alamaa