Talk:Device Manager

From EIK wiki

Hästi koostatud referaat, mis annab hea ülevaate Device Manageri võimalustest. Kõik vajalikud toimingud on kirjeldatud ja varustatud piltidega. Referaat on tehtud sellisel kujul, et nn. "dumb user" saab aru, mis asi on Device Manager ja mida sellega teha saab. Töös on jäetud mainimata, et Device Manageri on võimlaik avada veel mitmel viisil: avades start ja kirjutades otsingusse devmgmt.msc või avades start siis run ja devmgmt.msc või kirjutades käsureale devmgmt.msc.

Ivar Ambos A22

Loogilise ülesehitusega referaat, mis tutvustab ilusate suurte pildite ja lakooniliselt kirjapandud tekstiga, kuidas Device Manager'iga ümber käia ning milleks see vajalik on. Lisaks saaks selle järgimisega hakkama ka arvuti-kauge inimene.

Kristjan Vaik A21

Wiki leht on hästi üles ehitatud ja kõik olulisemad teemad on tänu sisiukorrale kiiresti leitavad. Referaadis on hästi ära seletatud, kuidas device manageri leida ja kuidas seda kasutada. Seletused on arusaadavad ka algajale arvutikasutajale. Pildid on normaalses suuruses ja tekst on õigekirjaliselt korrektne. Töö on väga sisukas ja on näha, et wiki lehe koostaja on vaeva näinud.

Tarmo Trumm A21