Talk:Dig

From ICO wiki

Käesoleva retsensiooni objektiks on käsureaprogramm nimepäringute tegemiseks, mille autoriks on Anders Kõrvemaa. Eesmärk on juhtida tähelepanu mõningatele puudustele, millega loodetavasti selle juhendi kasutamisel ka arvestatakse.

Tutvudes antud referaadiga, võib öelda, et üldiselt on käsitletud dig-i kõiki põhilisi päringu võtmeid ning nende kasutust, samas aga on ka väga palju puudujääke ning ka üks vale näide, milleni jõuan allpool.

Mainimata on jäetud, et tegelikult ei ole alati vaja kasutada suunatud päringut ehk @server kuju, sellega koos on jäetud ka seletamata kuidas käsitleb dig ja kuhu ta pöördub sellisel juhul oma päringu tegemiseks?

Puudujäägiks võib veel välja tuua, et on kirjeldatud küll pärngute tegemine, kuid puudub täielikult juhend kuidas peaks lugema ning aru saama tulemusest, ning mida mingi sektsioon tähendab. Näiteks mida tähendab ;; AUTHORITY SECTION: või ;; ADDITIONAL SECTION:, ning kuidas neid saab näidata või peita.

Sellega jõuame aga järgmise puuduseni. Käsitlemata on jäetud query optonid, millega on võimalik mõjutada kuidas päringuid tehakse ning kuidas tulemusi kuvatakse. Mis lisatakse tavaliselt lõppu kujul +valik. Näiteks: +short - mis väljastab lühikese vastuse või +noquestion mis jättab näitamata ;; QUESTION SECTION:


Näite puhul kus tehakse revers lookupi on viga! Kuna tegu on siiski revers lookupiga ehk IPst nime vastu siis peaks selle elion.ee asemel olema 195.250.183.246 ehk dig -x 195.250.183.246 mitte aga dig -x elion.ee. Sellel viitab ka ekraanitõõmis, sest tegelikult puudub ju ;; ANSWER SECTION: -- sektioon kus peab vastsus olema.


Nagu alguses mainitud on küll põhivõtmed ja nende kasutus näidatud samuti ka natukese üldist infot dig-i kohta, kuid selleks et asjast paremini aru saada peaks olema ka korralik seletus tulemuse kohta.

Hindaksin referaati 70%

Karel Niine AK22


revers lookup näites olnud viga on parandatud

Andres Kõrvemaa AK21