Talk:DirectAccess serveri paigaldamine ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus kirjeldab põgusalt Direct Access'i olemust ja põhinõudmisi selle tööle hakkamiseks. Siis antakse "Direct Access Management Console" komponendi paigaldusjuhised. Edasi muutub referaat eestikeelsest ingliskeelseks, ja mis kõige imelikum, hakkab rääkima hoopis MS Forefront Unified Access Gateway (UAG) konfigureerimisest. Ma saan aru, et Direct Access koos UAG'ga on palju toredam (UAG-s sisaldub ka NAT64: IPv6<->IPv4 üleminekuks jpm.), aga tegemist on ikkagi eraldi tarkvaraga, mida enne kordagi mainitud pole. Edasi uurides selgub, et kogu järgnev juhend on koos saba ja karvadega (tekst+pildid) http://blog.concurrency.com/infrastructure/uag-directaccess-configuration-guide/ pealt maha kopeeritud. Lehekülg on küll allikate all kirjas, aga ma võin siis samahästi originaali lugeda. Oleksin oodanud referaadist eelkõige Windows Server 2008 R2-s sisalduva Direct Accessi, koos vajalike NPS rolli seadistustega, konfigureerimise kirjeldamist. Referaadi põhiliseks hüveks võibki pidada viiteid kasulikele välistele linkidele.

Ulvar Petmanson, AK22