Talk:Dot muzei

From EIK wiki

Ülesande "XML fail" retsensioon meeskonnalt NoMethodError

XML

Meeskonna Dot muzei XML fail on loodud muuseumieksponaatide info (asukoht, seisund, originaal/koopia, jne) struktureerimiseks. Andmed pärinevad Eesti Muuseumide Veebivärava kodulehelt, mis tähendab, et ülesandes on kasutatud päriselus muusemide kogudele vastavaid andmeid.

XML fail koosneb viiest dimensioonist (muuseumid; muuseum; muuseumikogu; eksponaat; nimetus, number, seisund) ning nendest neljal on olemas atribuute, mis on "enamat kui lihtsalt ID". Vastavalt XMLi standardile on parseri tähelepanu mittevajav tekst lisatud CDATA sektsioonidesse.

Eelmainitu põhjal hinnates vastab XML fail täielikult ülesandes püstitatud tingimustele.

XSD

XML skeemifaili põhjal on selge, et autorid ei usalda masinaid pimesi ning on andmetüübid käsitsi paremate vastu vahetanud, kui selleks on vajadust olnud.

XSL

XSL failidest esimene transformeerib XMLi andmed HTMLi abil inimestele kergesti loetavaks veebileheküljeks.

Teise XSL faili puhul on samuti kasutatud HTMLi andmete kuvamiseks, kuid selle XSLi puhul kuvatakse informatsiooni ainult heas korras originaaleksponaatide kohta ning teiste puhul teksti "Eksponaat ei vasta tingimustele".

Kiiduväärt on, et mõlema XSLi juurde on lisatud link tulemusele.

Kokkuvõte

Meeskond Dot muzei on oma tööd teinud põhjalikult ja tähelepanelikult. Ülesannete lahendused vastavad püstitusele.

Retsensent pakub töö hindeks "5" (suurepärane).