Talk:DoubleTrouble

From ICO wiki

Retsensioon LinkCode meeskonna poolt

XML on väga detailne ning hästi läbimõeldud. Kriteeriumid on täidetud nelja loogilise dimensiooni kohta, lisaks pole ainult ühte teedpidi neli dimensiooni, vaid kaht - autorite ja raamatukeelte kaudu. Atribuudid on loogilised, raamatul on oma originaal-keel olemas atribuudina ning lisaks eraldi dimensioonis, mis keelde see veel tõlgitud on. Sellise ülesehitusega saab hästi mängida, kui raamatu originaal-keel on näiteks inglise keel, kuid laos pole inglise keelset varianti. Samuti on olemas žanr mis on pandud numbrina, ehk kunagi saab ära siduda need nimetustega ilusti ning kuna tegemist on numbriga, ei pea nimetust igas väljas ise muutma vaid ühes kohas.

XSD failis tuleks ära muuta hindade ning ID'de tüüp unsignedByte'ist näiteks unsignedInt'iks. Vastasel korral ei saa üle 255 ühiku maksvat raamatut lisada või kui raamatuid on üle 255 siis saavad individuaalsed ID'd otsa. Žanri kohapealt see nii tähtis pole, ilmselt ei tule üle 255 erineva žanri, kui ei hakata raamatuid liigitama nagu muusikat tänapäeval.

XSLT faile on ilusti kaks tükki olemas ning mõlema puhul on kriteerium täidetud, et oleks rohkem kui üks lihtne for-each. On isegi kasutatud CSSi. Kui miskit soovitada, siis XSLT 2 lehel tuleks ära muuta

<xsl:if test="$keel = 'est'">

kus asendada 'est' väljaga $otsitavKeel, mille meeskond on eespool ära deklareerinud juba. Kuid see on vaid väike näpuviga, mitte teadmatusest tulenev viga, ilmselt testimise käigus hard-code'itud ning sisse ununenud.