Talk:E-posti serveri paigaldus

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Klaid

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Sissejuhatus 1 0,5 Lühidalt ja konkreetselt tehtud sissejuhatus. Kuid puudub täpsem info mis e-posti serverit paigaldama hakatakse.
Tehniliselt korrektne 2 1,5 Peab elementaarseks, et teised on konkreetses asjas sama kogenud. Keelekasutus liialt familiaarne. Võinuks olla võrdlus mõne teise linuxi distributsiooni kohta ka.
Näited kasutamiseks/käsud 1 0.75 Näited ja käsud enam vähem ilusti olemas, kuid liiga vähe lahti seletatud, mida tähendavad ja teevad.
Sisu 3 3 Selgelt olemas ning juhendiks kõlbulik.
Ülesehitus 1 1 Ülesehitatud arusaadavalt.
Kasutatud kirjandus 1 1 Kasutatud kirjandus on küll olemas kuid allikatale vähe viidatud - eriti teksti keskel.
Kirjavead ja õigekiri 1 0,9 Mõned kirjavead.
Kokku 10 8,65


Retsenseeris: Klaid Mägi AK21