Talk:Expect

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

hindas Risto Bristol
muudetud 05.01.2012 18:31

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Kehtiv versioon 1 1 On teada, mis versiooniga näited töötavad.
Autor 1 1 Olemas
Viimase muutmise aeg 1 1 Olemas
Skoop 1 1 Sissejuhatuses on kenasti kirjas, milleks Expect hea on.
Sissejuhatus 1 1 Kirjeldab ära põhikompendid ja annab hea ettekujutuse kuidas asi suures plaanis töötab.
Eeldused 1 1 Olemas. Linuxi käsurida peaks tundma.
Installeerimise ja konfigureerimise osa 1 0,5 Puudub. Minu Ubuntu peal Expect puudus. Install oli aga äärmiselt lihtne ja on küsitav, kas seda üldse vaja on. Selle eest pool punkti maha.
Tehniliselt korrektne 3 3 Jäi lõpuni katsetamata, kuid koodi vaadates tundub kõik korrektne ja arusaadav.
Korraldused on tekstist eristatavad 1 1 On eristatavad.
Muutuvad osad on eristatavad 1 1 On eristatavad.
Tekst on loetav (normaale lauseehitus) 1 1 Jah
Tekst on arusaadav (mõte jõuab lugejani) 1 1 Jah. Teksti on lihtne jälgida.
Kirjavead 1 1 Pole
Kokku 15 14,5 Teisendame 10-palli süsteemi: 14,5/15*10=9,66 ja ümardame täisarvuni.
Lõplik hinnang 10 10 Mul on hea meel, et juhtusin Meelise tööd hindama, sest mul puudus varasem kokkupuude expectiga. Sain ühe kasuliku töövahendi võrra targemaks.