Talk:ForeverAlone

From ICO wiki

Retsensioon meeskonna ForeverAlone analüüsile

Meeskonna ForeverAlone eeskätt väga melanhoolse nime taga peitub väga praktiline idee, mida idee teostaja/asutaja/projektijuht/programmeerija/kujundaja/mõtleja soovib ka rahaks pöörata. Kindlasti annab selline eesmärk palju laialdasema vaate kontseptsioonile, sest arvesse tuleb võtta ka turu seisukohta (kas taolist teenust juba pakutakse, kui palju võib selle programmi müügiväärtus olla, kui palju potentsiaalne klientide arv jne).

Analüüs on ülevaatlik, ent kohati pealiskaudne. Meeskonna asutajal tundub olevat peas põhjalikult läbi mõeldud visioon, milliseks see programm peab kujunema. Samas võib selliste projektide ainult peas läbi mõtlemine tuua hiljem kaasa suuri probleeme, kui seda pole paberil läbi töötatud. Eeldusel, et töö autor soovib selle ideega ka raha teenida, peaks olemas olema lisaks ka äriplaan (mõistagi ei pea see avalik olema).

Käesolev töö erineb teistest esitatud ideedest oma originaalsusega, sest lisaks tulu teenimise eesmärgile on selle töö väljundiks veebilehekülg. Ideel on potentsiaali ja lühikese uurimisega ei leidnud retsensiooni esitaja sarnast toodet internetist (märkus: otsiti ainult eestikeelseid lehekülgi).

Analüüsis esineb mõningaid kirja- ja stiilivigu("1k EUR"), kuid kogu jutt on mõistetav.

Autor on välja toonud probleemi, mis puudutab tausta eemdaldamist pildifailist. Retsensiooni esitaja soovitab veebileheküljel teha eraldi õpetus kasutajatele tausta eemaldamiseks (seniks, kuni idee autoril õnnestub programm automaatselt tausta eemaldama panna), kuid peab siiski vajalikuks, et teenusepakkuja võimaldaks kasvõi käsitsi senikaua klientide eest selle töö ise ära teha. Siinkohal on aeg kriitilise tähtsusega, et klient ei peaks selle taga väga kaua ootama.

Projekt tõotab kujuneda üpris suuremahuliseks ja keeruliseks. Probleemiks võib kujuneda tähtaegadest kinni pidamine, kuna meeskonnas on ainult üks isik.

Meeskond: Games or What? Inc