Talk:Gzip

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor on päris hästi tutvustanud kuidas UNIXi standardseid vahendeid kasutades faile kokku ja lahti pakkida. Alternatiivsetest käskudest oli ära mainitud ka bzip2, mis paljudel juhtudel pakib natuke paremini kui gzip, aga kasutamine on sarnane st. gzip programmi võtmeid saab edukalt kasutada. Välja oli toodud programmi käsu olulisemad võtmed. Avastasin ühe võtme mille oleks võinud ka ära märkida oluliste võtmete hulgas::

-f, --force      lubab nö. jõuga väljundfaili ülekirjutamist


Toodud näited olid selgelt kirjutatud ja näites toodud käsud koos võtmetega tekstist kenasti eristuvad ja edukalt taaskasutatavad.


Keeleliselt eelistaks ise kui hõrendamise asemel kasutataks levinumat väljendit lahtipakkimine. Kõik ei pruugi kohe saada aru, mida failide, kataloogide või arhiivide hõrendamise all tegelikult mõeldakse.


Hindaksin referaati 90%Andres Kõrvemaa AK21Kirjutasin võtme referaati sisse. Samuti kirjutasin tihendamise asemele kokku pakkimine ning hõrendamise asemele lahti pakkimine.


Ivo Kruusamäe AK21