Talk:Hwclock

From ICO wiki

Minu arvates on autor korrektselt koostanud artikli ülesehituse. Esmalt tuleb sissejuhatus, seejärel sisuline pool koos näidetega, lõpuks tehakse kokkuvõte ja mainitakse ära ka kasutatud kirjanduse loetelu. Positiivne on ka see, et sissejuhatuses on selgelt kirjeldatud, miks ja kelle jaoks on see artikkel loodud ning paari lausega on teema sisse juhatatud. Lisaks leian, et artikli puhul on hea, et autor on veidike rääkinud hwclocki ajaloost ning sellest, millal ja kelle poolt see loodi. Grammatikavigu artiklis ei esinenud ning ümbertõlkimisega Timol probleeme ei tekkinud. Artikkel on tehniliselt enamasti korrektne ning hwclocki paremini mõistmiseks on toodud näiteid ning selgitatud mitmeid käske. Kasutatud kirjanduse loetelus võis näha erinevaid lehekülgi, kust artiklis olev info pärines ning ka selle poolest võib öelda, et autor on vaeva näinud ja ei võtnud kogu teksti ühest allikast. Käsud on tekstist välja toodud ja korraldused eristatavad.

Kui nüüd natuke norida, siis tehnikahuvilistel lugejatel võib üsnagi kergelt peas näiteks selle kohta küsimus tekkida, kuidas sääraseid kellasid füüsiliselt realiseeritakse. Näiteks oleks võinud mainida ka seda, et sellise "riistvaralise" kella nö südameks on kvarts ehk mineraal, millel on kindel ning stabiilne võnkumissagedus, mida kasutades (loendades) on võimalik ka väga täpselt kella-aega arvutada. Lisaks arvan, et kokkuvõte oleks võinud olla natukene pikem.

Üldkokkuvõttes hästi koostatud artikkel ning hindamine toimub alljärgneva tabeli põhjal:

Hwclockike.jpg

Kokku: 18,5/20st

--Kakukk 19:58, 13 May 2011 (EEST)