Talk:ID kaardiga autentimine Apache2 veebiserveriga

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Hindaja: Mati Tomson


KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Versioonide ajalugu 1 1 Olemas, lehe lõpus
Autorid 1 1 Olemas
Viimase muutmise aeg 1 1 Kirjas koos versiooni ajalooga
Skoop 1 1 Eelduste all kirjas eelnevad nõuded
Sissejuhatus 1 1 Legendi nime all olemas
Nõuded 1 1 Üldinformatsiooni all kirjas
Installeerimise ja konfigureerimise osa 3 3 Installeerimine ja seadistamine lahti kirjutatud
Tehniliselt korrektne 3 3 ühes kohas konfi fail...
Korraldused on tekstist eristatavad 1 1 Korraldused on eristatavad
Käskude väljundid on tekstist eristatavad 1 1
Muutuvad osad on eristatavad 1 1 Erinevate peatükkidena välja toodud
Tekst on loetav 1 1 Struktuur on olemas
Tekst on arusaadav 1 1 Laused on korrektsed
Teenuse varundamine 1 1 On viidatud kaustadele, mida tuleks säilitada alternatiivsetele kohtadele
Teenuse taastamine 2 2 Täpne juhend
Kokku 20 20


Apelesev 12:29, 25 January 2010 (EET) Hinnanguga nõus :)