Talk:IIS 8.0 võrdluses Apache ja nginx-ga

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Imre Lebedev

Sisu : Vaatamata sellele, et serveri tutvustustes oli suhteliselt vähe kirjamahus kirjutatud, olid kõik laused siiski loogilised ja väga detailsed, mistõttu sai ammutada piisavalt informatsiooni, et saada üldpilt serveris. Mulle eriti meeldis, et autor tõi välja erinevad võimalus ja jõudlused tabelitena, mis andsid aimu missugust serverit oleks tark valida. Kindlasti avaldus tugevat mõju ka autori enda arvamus serverist. Sisu oli asjalik, otsekohene ja detailne.

Kujundus : Kujundus on viidud antud töös väga positiivsele tasemele. Minu arvates antud töös tehtud tabelid annavad suurepärase ülevaate erinevate serverite võimalustest. Silmaga on neid lihte jälgida ning erinevaid fakte silmaga haarata. Lisaks sellele antud jõudluse tabel on väga detailne, ning siinkohal ei jäägi muud kokkuvõteks kujunduse kohalt muud öelda, kui antud teema käsitluse võimalustest on see töö kujunduse valdkonnas maksimum punktide vääriline

Viitamine : Antud töös oli viidatud kahele lisalugemise võimalusele ja hulgaliselt kasutatud materjalile, millest viimane on väga positiivne ning millest võib järeldada, et teemaga oli süviti tegeletud.

Kokkuvõte : Kokkuvõtlikult oli autori tehtud töö asjalik, detailne ning üllatuslikult informatiivne. Positiivust oli hulgaliselt, kuid negatiivsuse otsimine oli ürpis raske. Võib-olla, et asjatundmatutele inimestel võib jääda teemas kasutatud laused tiba keerukaks, kuid ma ei näe siin põhjust, miks peaksid üldse inimesed, kes selle teemaga pole tegelenud, antud teemat siis uurima. Üldkokku võttes jäin ma tööga väga rahule.

Soovitislik punktide summa minu poolt oleks: 95p-100p

Marti Reinsaar

Sisu: Lihtne lugeda ja konkreetne. Oleks võinud isegi pikemalt kirjas olla (head teksti võibki lugema jääda) kuid olulisem oli välja toodud. Positiivsena võiks välja tuua veel üpris põhjaliku võrdlustabeli erinevate veebiserveri rakenduste vahel.

Kujundus: Ülesehituse kohta pole midagi negatiivset välja tuua, ning pildid - no mis erilisi pilte sa veebiserveri rakenduste võrdluses ikka oskad välja tuua.

Viited: Kasutatud materjal on välja toodud, samuti wiki viited.

Kokkuvõte: Nagu mainisin siis pole midagi halba välja tuua. Minule isiklikult huvitav lugemine ja kokkuvõtteks võib öelda, et igaks otstarbeks on omad rakendused. Antud artikkel annab põhierinevused kätte, samuti jõudlustesti kahe vahel kuid edasisteks valikuteks tuleb rohkem uurimustööd teha.

Punktisumma: 100

TL

Sisu: Asjalik artikkel mõningate viite puudustega.


Viited: minimaalselt vajalikud viited olemas norida võib küll IT kolledzi wikile viitamisele (viited IIS-ile olid aga Apache ja ngx?) Samas oli viidatud paremini kui teistel.


Punktisumma: 90

Kokku 97