Talk:Identity Management

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Hindas Andrus Dei AK31

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Sissejuhatus 1 1 Pisut lühike kuid kirjeldab lihtsate sõnadega ära, mis on identiteet ja millega tegeleb identiteedi haldus.
Tehniliselt korrektne 1 1 Kõik näited ja info on korrektne.
Võtmed 1 1 Teema tõttu ei ole siin spetsiifilisi võtmeid väljatoodud ega ei ole ka mõistlik.
Näited kasutamiseks 1 1 Erinevaid näiteid olukordadest on palju ning hästi kirjeldatud.
Sisu 3 3 Kuna teema on lai, siis sisu on samuti vastavalt kirjutatud. Kajastatud erinevad kasutusalad, murekohad ning lahendused.
Ülesehitus 1 1 Referaadi kõik osad on olemas.
Kasutatud kirjandus 1 0 Kasutatud kirjandus puudub.
Sisu 3 3 Kuna teema on lai, siis sisu on samuti vastavalt kirjutatud. Kajastatud erinevad kasutusalad, murekohad ning lahendused.
Kirjavead ja õigekiri 1 0.5 Mõned lihtsad hajameelsusest tingitud vead nt: on ei tohi veebiserveris saada parooli muuta jne.
Kokku 10 8.5 Üldiselt hästi tehtud töö - mõni asi puudu ja vead võtsid poolteist punkti maha.