Talk:Inetd

From ICO wiki
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Autor 1 1 Kirja pandud
Versioonide ajalugu 1 0 Pole välja toodud
Sissejuhatus 1 1 Olemas- selgitas üldiselt ja arusaadavalt millega tegu
Sisu 2 1 Üldiselt saan aru millega tegu aga kohati jääb arusaamatuks, mis kasutusvõimalused on ja kuidas kasutada.
Tehniliselt korrektne 2 2 Korrektne
Käsud 1 0,5 Käskudest on lühidalt räägitud, kuid see ei tee mulle selgeks kuidas kasutada.
Õigused käskude kasutamiseks 1 1
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 2 2 Olemas
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 2 2 Laused on üheselt mõistetavad ja arusaadavad
Vormistus 2 1,5 Kokkuvõte on puudu- oleks võinud, iseenesest, mõne rea lõpetuseks kirjutada.
Näited 2 0 Minu jaoks on näited olulised ja need on selle refferaadi puhul kahjuks puudulikud.
Kirjavead ja õigekiri 1,5 1,5 Korras
Kasutatud kirjandus 1,5 1,5
Kokku 20 15

Teema ise oli uus ja üldiselt hea lugemine. Oleks võinul midagi praktilisemat juures olla, et ise järgi teha, lihtne viide kus mida teha saab väga ei viinud mind kuhugi. Oleks konreetsed näited olnud oleksin meeleldi järgi proovinud.

Hindas: Priit Pobbul A22