Talk:Iptables

From ICO wiki

Retsenseeris Kaspar Steinberg A42 20.12.11

KRITEERIUM KAAL HINNANG KOMMENTAAR
Autorid 1 1 Autor ja rühm olemas
Viimase muutmise aeg 1 0,75+0,25 Olemas, aga võiks olla kuupäevaliselt
Skoop 2 2 Teemat on mahukalt ja detailselt kirjeldatud.
Sissejuhatus 1 1 Olemas, annab ülevaate missuguse artikliga on tegemist ning mida võib sealt leida.
Nõuded 1 1 Eeldused juhendi edukaks kasutamiseks on üles märgitud
Paigaldamise osa 3 3 Olemas
Tehniliselt korrektne 3 3 Koodis vigu ei esinenud
Korraldused on tekstist eristatavad 1 1 On eraldi välja toodud.
Käskude väljundid on tekstist eristatavad 1 1 Kuna muudetakse konfiguratsioonifaili siis pole käskude väljundeid
Muutuvad osad on eristatavad 1 1 Muutuvad osad on eristatavad
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 2 2 Tekst on hästi struktureeritud ja kergesti loetav.
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 1 0,5+0,5 Laused loogiselt ülesehitatud. Mõned kirjavead: sissaldavad, Iptables seadistgamine, Otus,
Versioonide ajalugu 1 0 Puudub
Kasutatud kirjandus 1 1 Olemas
Kokku 20 19 Kuupäev lisatud ning kirjavead parandatud.


Autori vastus: Hinnanguga nõus, soovitatud parandused tehtud.