Talk:JaRe

From EIK wiki

Retsensioon meeskonna "REMS" poolt meeskonna "JaRe" XML-i kohta.

Meeskonna JaRe loodud XML vastab ülesandes püstitatud nõuetele, kus on nõutud et oleks kolm dimensiooni kus oleks ka muid atribuute peale ID. Antud meeskonna XML on selgelt ja arusaadavalt ülesehitatud. On silmal hea jälgida ja saab ilma projektikirjeldust lugemata aimu millega tegu võiks olla. XML’i uurides näeme, et on võimalik, et neil on mitmekorruseline raamatukogu erinevate osakondadega. Selgelt on aru saada mitu mis raamatut kui palju hetkel saadaval on. Meeskonna XML’i enda lühikirjeldus on lühike, konkreetne ja arusaadav.

Siiani on meeskond teinud tubli tööd. Tundub, et nad teavad täpselt mida nad teevad ja soovime neile edu projekti edasisel käekäigul.