Talk:LendBook

From ICO wiki

1. Kas on aru saada, mis on rakenduse eesmärk?

Rakenduse eesmärk on selgesti arusaadav ning idee uuenduslik. Küsimusi tekitas järgnev punkt: "Programmi eesmärk on võimaldada tutvusringkonnal kasutada kodus olemasolevaid raamatuid, ilma et peaks liigselt raamatuid ostma või ennast vaevama raamatukokku minekuga, kus sageli ei ole soovitud või vajaminevat raamatut üldse saadaval.": Tänapäeval omavad pea kõik raamatukogud online-andmebaase raamatutest, mis parajasti raamatukogus saadaval on. Kuidas jõuab raamat laenutajani? Kuidas väheneb raamatuni jõudmise vaev võrreldes raamatukoguga? Lisaks, kuidas tagatakse raamatute kindel tagastamine? Laenutamise idee on küll hea, kuid tuleks arvestada võimalusega, et omanikud oma raamatuid tagasi ei saagi. Selle vältimiseks oleks mõistlik mingi süsteem välja mõelda.

2. Kas funktsionaalsuste realiseerimine on ka reaalselt tehtav?

Funktsionaalsused on täiest realiseeritavad ning mõistlikud. Kuid tekkis üks küsimus raamatute lisamise kohta: Kuidas reageerib süsteem, kui üks inimene lisab raamatu nimega "Harry Potter ja Tarkade Kivi", kuid teine "Härri Potteri I osa"? Ka raamatute üleandmise toimumine jääb segaseks. Kasutaja peaks kuidagi teadma, kuhu ning millal raamatule järgi minna ning raamatu laenutaja peaks ka sellest teadlik olema. Analüüsist kahjuks ei selgu, kuidas raamatute üleandmine toimib (nii laenutamine kui tagastamine).

3. Mis on hästi.

Esimeseks plussiks on kindlasti idee uudsus. Lisaks on positiivne see, et on mõeldud, kuidas rakendust optimaalselt disainida. Juurde on pandud ka andmete liikumise diagrammid, mis teevad asjast aru saamise lihtsamaks. On ilusti ära liigitatud, millised saavad olema rakenduse kindlad funktsionaalsused ning millised on võimalikud lisafunktsioonid, kui jääb aega üle neid teha. Väga mõistlik on ka võimalike tekkivate probleemide üles märkimine, kuna see vähendab riski ebameeldivate üllatuste tekkimiseks rakenduse loomise ajal. (Samas tekib küsimus, kas neid võimalikke takistusi on vaja kõigil teada, või tasuks need kuhugi enda jaoks privaatselt kirja panna?)

4. Kommentaar andmebaasi kohta

Kuna andmebaas on algusjärgus, ei saa väga kommenteerida. Olemas on vaid kolm olemit ning kindlasti on mitmeid puudu (näiteks "kasutaja roll").

5. Ettepanekud, kuidas rakendust paremaks teha.

1. Raamatute laenutamine ei peaks piirduma vaid tutvusringkonnaga. Rakendusse võiks lisada funktsiooni, mis leiab raamatuid mingisuguses piirkonnas või sinu asukohale vastavalt valitud raadiuses (GPS).
2. Võiks olla funktsionaalsus, et raamatut saab ka müüa.
3. Tähtaja pikendamise võimalus.
4. Kui sama nimega raamatuid on mitmeid, siis kuvada esimesena lähimal asuv.
5. Võimalus sorteerida raamatuid žanri järgi.

Retsenseeris meeskond LetsDoIt
Esialgne retsensiooni esitamise kuupäev 04.11.15