Talk:Linux/Unix failiõigused

From ICO wiki

Retsenseerib Vladimir Kolesnik

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Versioonide ajalugu, autor, viimase muutmise aeg 1 0.33 Puudub versioonide ajalugu ja viimase muutmise aeg
Skoop 1 0 Puudub seletus, kellele antud artikel on mõelnud.
Nõuded 1 0 Ei olnud mainitud, et chgrp ja chown rakendamiseks kasutaja peab olema root-ina
Tehniliselt korrektne (pole suuri vigu) 2 2 Artikel on korrektne
Korraldused on tekstist eristatavad 1 1 Käsud, võtmed ja muutujad on tekstist eristatavad
Käskude väljundid on tekstist eristatavad 1 1 Käsud on korralilukt eristatud
Muutuvad osad on eristatavad 1 1 Korras
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 1 1 Tekst on hästi loetav
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 1 0.5 Tekst on arusaadav, aga puuduvuad selgitused mõistete kohta. Näiteks, ei saa aru mille jaoks on vaja Sticky Bit või SGID atribuutid
Kokku 10 6.83 (68.3%) Tegu on väga tähtsama ja kasulikuga artikliga, aga autor oleks võinud rohkem püüda. Artiklis on olemas head näided, mille järgi saab väga kergesti aru saada kuidas failiõigused Linux/Unix süsteemides toimuvad. Samal ajal, artiklis puuduvad väga tähtsamad osad, näiteks nõuded. Lisaks, mõned terminid, näiteks Sticky Bit ja SGID jäid arusaamatuks.


Sten Vaisma: Muudetud on Sticky Bit, SGID ning lisatud SUID ning POSIX õigused.