Talk:Lshw

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Sissejuhatus 1 0,5 Lühidalt ja konkreetselt tehtud sissejuhatus. Kuid puudub kasutatud lshw versioon, samuti puudub teave, milliseid eelteadmisi nõutakse kasutajalt.
Tehniliselt korrektne 1 1
Võtmed 1 0.5 Võtmed tekstis eristatud. Kuid oleks võinud kasutatavate võtmete lõigu algusesse panna kirja lshw -[VÕTI], et oleks näha käsu kirjutamise ideed. Tõlgitud on võtmete tähendused, kuid samas ühel (-enable test) on jäänud puudu selgitus eesti keeles. Samuti ei ole toodud kõik olemas olevad võtmed, ning puudub viide nende puudumise kohta.
Näited kasutamiseks/käsud 1 0.75 Olemas olevad näited ja käsud on korrektselt vormistatud. Samas võinuks olla ka toodud kasutusjuhendi vaatamise käsk man lshw, kuna antud referaat ei hõlma kõiki võimalusi.
Sisu 3 3
Ülesehitus 1 1 Ülesehitatud loogiliselt.
Kasutatud kirjandus 1 1 Kasutatud kirjandus olemas.
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Kirjavigu ei esinenud.
Kokku 10 8.75


Retsenseeris: Aive Haavel AK21