Talk:MDT

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sander Sülla

Sisu: Juhendi sisu on piisav toote kasutamiseks. Välja on toodud ka Windows xp-le vaja minevad lisad töötamiseks. Ära on seletatud toote terminid (mis mingi asi teeb). Juhend annab hea ülevaate MDT-st ja miks üldse peaks seda kasutama.

Kujundus: Juhend on jagatud hästi peatükkideks, kuid pilte võiks rohkem olla.

Kavaliteet: Kvaliteet on piisav, mõni termin on jäänud eesti keelde tõlkimata/selgeks tegemata.

Viitamine: Viitamine allalaadimis asukohtadele on hea. Viide "AppDeploy" on üldine link, ning ei viita otseselt artiklile. Viidatud on tervele juhendile, windows 7 paigaldamise kohta.

Hea: Programmis võimalikud valikud on ära seletatud eesti keeles.

Halb: Üks viide millel ei ole otstarvet. Pildil "Üldine tööjuhend" ei ole otsest viidet (ei usu et ise joonistanud selle).

Retsenseerija: Kalju Hõbemäe 17.10.11

  • Sisu: Artikkel on piisavas mahus kirjutatud. Sätted ja rakendused on lahti seletatud ning näiteid tublisti lisatud.
  • Kujundus: Kujundus on rahuldav kui graafilisi näiteid oleks rohkem vaja.
  • Juhendi kvaliteet: Juhendi kvaliteed jääb normaalsele tasemele. Päris algeline kasutaja jääks natuke hätta. Vajaks rohkem pildi materjali.
  • Viitamine: Viidatud materjalid on head ning leiab veel juurde lugemis koos näidetega
  • Märkused: Kokkuvõtvalt hea juhend mis annab üldise ülevaate Microsoft Deployment Toolkit-st.

Heiki Tähis

Minu hinnang oleks, et siin on veel pikalt minna, sest reaalselt selle ülevaate/juhendi kohaselt täna küll miskit teha ei mõistaks. Mina alustaks sellest, et püüaks paigaldustaristu korra vähemalt tööle panna ja selle kohaselt täiendaks ka juhendit.