Talk:Man

From ICO wiki

Referaadi tagasiside

Autori nimi ja rühm on referaadis kirjas. Võiks lisada ka aasta ja esitamise kuupäeva. Teema vastab sisule ja sissejuhatus on lühike, kuid piisav. Teksti liigendus/jaotus allpeatükkideks on üldjoontes sobiv, kuid võiks olla ka kokkuvõte.

  • Kindlasti tuleks mainida mis asjad on sektsioonid ja tuua näiteid. (näiteks man 3 write ja man write vahe jne)
  • Tuleks kirjeldada, mis allosad on tüüpilisel man leheküljel (NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION jne)
  • Tuleks esile tuua man alternatiivid (info, google jne) ja ise asja kohta midagi arvata.
  • Tekstiline osa on suht toores tõlge ja suhteliselt nõrk.


Mernits 22:10, 25 December 2013 (EET)