Talk:Meeskond:EasyRent

From ICO wiki
Retsensioon EasyRent rakenduse analüüsile

EasyRendi rakenduse analüüs on lihtsa ülesehitusega, seetõttu on kirjeldatu hõlpsasti hoomatav ning annab hea ettekujutuse sisust ja funktsionaalsustest. Samuti on rakenduse idee sobilik oma oskuste proovile panekuks programmeerimises.

Skoobi koostamisel on lähtutud reaalsest elust, ent programmeerimisoskusi arvestades on seatud teatavad kitsendused funktsionaalsuse osas.

Rollide kirjelduse järgi on võimalik aru saada, millised on rakenduse võimalused, see aga omakorda näitab, et meeskond on need hoolega läbi mõelnud. Kui rakendust kasutavas ettevõttes on töötajad palju, siis igale töötajale eraldi rollide määramine võib osutuda tülikaks. Rollid võiksid olla pigem õiguste või privileegide kogumid, näiteks „letitöötaja“, „raamatupidaja,“ „peakasutaja“ jne. Niimoodi lahendades ei peaks igale uuele töötajale ükshaaval õigusi andma vaid saab rolli (õiguste grupi) määrata ja sellega on autoriseerimine korraldatud. Kui on vaja õigusi lisada, siis antakse need rollile ning see rakendub kõigile selle rolliga kasutajatele. See ei peaks muidugi välistama individuaalseid õiguseid.

Äriprotsessid on nii kirjeldatud, et need annavad hea ülevaate ja on ka hilisemas tarkvara arendamise ja testimise protsessis osalejatele abiks. Positiivne on, et eelanalüüsi faasis on mõeldud ka andmebaasi realiseerimise peale. Kliendi ja sõiduki olemid on läbi mõeldud ja kirjeldatud. Projekti juhtimise lihtsustamiseks võib-olla oleks asjalik välja tuua vaated ja neis kuvatavad andmed, mida rakenduses plaanitakse realiseerida. Siinkohal oleks üheks võimalikuks lahendiks juriidilisest isikust kliendi puhul kontaktisiku või esindaja andmete hoidmine.

Hetkel on analüüsis broneerimise protsessi kirjelduses välja toodud, et sisuline broneerimine toimub kliendi soovi alusel. Samas kui broneerimise eest krediiti ei võeta, siis võib pahatahtlik klient näiteks mingiks kuupäevade vahemikuks kogu autopargi broneerida. Siit ka idee, et iga broneering kinnitatakse klienditeenindaja poolt ja see läheb „lukku“ alles peale seda.

Tegelikkuses käib sõidukite rentimine üle maailma tihti ettemakse alusel, krediitkaardiga. Kindlasti on hea idee püsiklientidele teenuse kasutamise ajaloo, pretensioonide jmt krediidireitingu genereerimine, mis tulevikus konkreetsele kliendile teenuse osutamise tingimusi võib mõjutada.

Veel võiks rakenduse puhul välja tuua, et andmeid ei kustutata vaid arhiveeritakse, mis on hea lähenemine.

Analüüsis kirjeldatud rakendus oleks hea universaalne lahendus ja platvorm, millele saaks vastava valdkonna teenusepakkujale hea abimehe ehitada.

Retsenseeris meeskond DreamTeam project


Retsensioon EasyRent rakenduse prototüübile

Rakendus on lihtsalt ja arusaadavalt üles ehitatud.

Prototüübi testimiseks on juhend kaasas. Rakendus läks ilusti tööle, probleeme ei tekkinud. Andmebaasi lisamine õnnestus edukalt. Kliendi lisamine õnnestus, pärast seda, kui vaatasime andmebaasi tabelist, et sugu on ühe tähega. Ettepanek: sugu valimine võiks olla teist moodi lahendatud - kas radio buttoniga või rippmenüüga. Veateade oleks võinud informatiivsem olla. Sõiduki lisamine ja kuvamine töötavad. Rakendusest on kohati raske aru saada. Võiks olla parem juhend mis järjekorras tuleb andmeid sisestada. Võiks olla märgitud ka kohustuslikud väljad (kliendi lisamine).

Kood on ilusti khtidesse jagatud ja kommenteeritud. Esialgsel vaatlusel ei märka ka mingeid vigu. Veakontrollid on paigas ja toimivad. Prototüübi kohta on üldmulje on väga hea, kuid arenguruumi veel on. Ootame põnevusega lõpptoodet.